Skip to main content
فهرست مقالات

اطوار مرکز، تحلیلی بر مراتب مفهوم مرکز در معماری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (16 صفحه - از 115 تا 130)

یکی از مفاهیمی که در مطالعات نظری معماری از آن بسیار سخن گفته شده، مفهوم «مرکز» است. در حوزه هنر و معماری، کریستیان نوربرگ شولتس، رودولف آرنهایم و کریستوفر الکساندر، مفهوم «مرکز» را مبنا و اساس نظریه پردازی های خویش قرار داده اند. با رجوع به سخنان نظریه پردازان در این باب، آشکار می شود که آن ها از منظرهای متفاوتی به این مفهوم واحد نگریسته اند؛ بنابراین، با جمع آوری و کنار هم گذاشتن آرای این نظریه پردازان، نه تنها این مفهوم آشکارتر نمی شود، بلکه بر ابهام آن افزوده می شود. این نوشتار در پی آن است که با تامل در آرای مختلف درباره مرکز و یافتن جایگاه هر سخن، این ابهام را تا حدی برطرف کند. برای رسیدن به این هدف، ابتدا وجوه مشترک مرکز از خلال سخنان پراکنده نظریه پردازان نمایان می شود. سپس با تامل در آرای ایشان آشکار می گردد که با وجود اینکه همگی از واژه مرکز استفاده می کنند، گویا انواع (مراتب) گوناگونی از مرکز را مدنظر دارند؛ لذا تلاش می شود مراتب مختلف مرکز با تعمق در سخنان نظریه پردازان، استخراج، نام گذاری و شرح داده شود. با تحلیل مضمونی گفته های ایشان در نهایت، پنج مرتبه برای این مفهوم معرفی می شود که عبارت اند از: مرکز حقیقی، جوهری، معنایی، عملکردی و کالبدی (شامل مصنوع و طبیعی). مرکز حقیقی هستی غالبا موضوع بحث ادیان بوده است. هرچند کریستوفر الکساندر آن را در پدیده های طبیعی نیز آشکار می یابد. مرکز جوهری اشاره به لایه هایی درونی هر پدیده دارد که چیستی آن را معین می کند. ترکیب واژگانی «مرکز معنایی» را نوربرگ شولتس به کار برده است و مفهوم آن را نیز کریستوفر الکساندر به مثابه یکی از مراکز شرح داده است. هر دوی آن ها به مرکز معنایی در ساحت باطنی اش توجه کرده اند. کریستوفر الکساندر و رودولف آرنهایم عملکردهای یک پدیده را نیز در زمره مراکز تشکیل دهنده کلیت پدیده به شمار می آورند و مرکز عملکردی با رجوع به آثار ایشان تعریف می شود. مرکز کالبدی، تمرکزی در فضای عینی است. چنانچه این تمرکز در طبیعت بوجود آید، آن را مرکز طبیعی گویند و اگر تمرکزی در محیط مصنوع توسط انسان به وجود آید، آن را مرکز کالبدی مصنوع می نامند. مرکز مانند هر مفهوم دیگری در عالم، نظام معنایی ذومراتبی دارد؛ نظامی که سیری از ظاهر به باطن را طی می کند و تمام پیکره معماری را در بر می گیرد. اختلاف نظریه پردازان در تبیین مفهوم مرکز، به علت همین مراتب مختلف آن است؛ بنابراین می توان از اطوار مرکز سخن گفت.

One of the concepts which have been mostly discussed in architecture studies is the concept of “center”. In the field of art and architecture، theorist like Christian Norberg-Shults، Rudolf Arnhiem and Christopher Alexander، have based their theories on this concept. By referring to their studies، it will be clarified that each one of them have different point of view to this aspect. Therefore، by gathering and putting their theories together، not only this concept won’t be more explicit but also increases its ambiguity. In this article، by contemplating on different opinions about “center” and also finding their proper position، we try to disambiguate of this concept. To achieve this goal first of all various aspect of “center” will be unfolded throughout the studies of the theorists. Afterward by contemplating on their opinions، it will be cleared that although they all utilized the same word، but it seems that they consider different type of this meaning. Therefore the hierarchy of “center” will be extracted، nominated and illustrated. By thematic analysis، five clusters will be nominated for this concept، which are: intrinsic، essential، semantic، functional، template (artificial and natural) center. “Center” like any other concepts in cosmos have “hierarchy meaning” from physical appearance to inner conscience، which affects all aspect of architecture. The variety of the theories in explaining the concept of center is caused because of this hierarchy meaning. Therefore we can discuss about the “modes of center”.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.