Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر مدیریت مرتع در میزان ترسیب کربن گونۀ گون کوهی (Astragalus peristerus) در مراتع فشم استان تهران مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (7 صفحه - از 193 تا 199)

چکیده:

عامل اصلی دمای کرۀ زمین، دی‌اکسیدکربن است. بنابراین، به منظور کاهش دی‌اکسیدکربن اتمسفری و ایجاد تعادل در محتوای گازهای گلخانه‌ای، کربن اتمسفر باید جذب و در فرم‌های متعدد ترسیب شود. مراتع می‌توانند از این نظر حائز اهمیت ‌‌باشند. تحقیق حاضر به بررسی اثر مدیریت چرا و قرق در ترسیب کربن گون کوهی (Astragalus peristerus)، به‌‌‌منزلۀ یکی از گونه‌‌های غالب موجود در منطقۀ فشم می‌‌پردازد. در این پژوهش که در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی انجام شد، پس از استقرار ترانسکت‌‌ها، پلات‌گذاری انجام شد و گونه‌‌های غالب تعیین شدند. اندام هوایی و زیرزمینی گونه‌‌ها برداشت و به ‌‌منظور تعیین ضریب تبدیل کربن اندام هوایی و زیرزمینی به کربن آلی، از روش احتراق استفاده شد. به ‌‌همین منظور نمونه‌‌های گیاهی که در آون خشک شده بودند کاملا آسیاب شدند و از هر گونه 3 نمونۀ 5 گرمی تهیه شد. سپس این نمونه‌‌ها توزین شدند و به ‌‌مدت 5 ساعت در کورۀ الکتریکی با دمای 550 درجۀ سانتی‌‌گراد قرار گرفتند. با ضرب ضریب تبدیل کربن آلی در وزن تر اندام هوایی و زیرزمینی هر گونه، وزن کل کربن ترسیب‌شده به ‌‌دست آمد. برای مقایسۀ وزن زیتودۀ گیاهی و ترسیب کربن گیاه بین دو منطقۀ قرق و تحت چرا از آزمون t-Test استفاده شد. با مقایسۀ ضریب تبدیل اندام هوایی و زیرزمینی گونۀ A.peristerus در دو مرتع قرق و چراشده، مشخص شد که اختلاف معنی‌‌داری بین ضریب تبدیل اندام مذکور در دو منطقه وجود ندارد (05/0P

کلیدواژه ها:

ترسیب کربن ، قرق ، چرا ، گون ، مراتع فشم


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.