Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تاثیر تکانه‌ بهره‌وری اقتصاد جهانی بر تولید بخش کشاورزی ایران با رهیافت مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه‌ای

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (16 صفحه - از 163 تا 178)

چکیده:

فرآیند اقتصادی نشان می­دهد که اقتصاد ایران در مسیر آزادسازی اقتصادی تحت تاثیر تکانه­های بین­المللی قرار می­گیرد که در این میان کشورهایی که بیشترین سهم در تجارت خارجی دارند، بیشتر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می­دهند. یکی از مهم­ترین این گروه کشورها، کشورهای گروه شانگهای هستند. در همین راستا مقاله به بررسی تاثیر تکانه­های‌ بهره‌وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای بر بخش واقعی اقتصاد و به­طور مشخص، بر تولید بخش کشاورزی ایران می­پردازد. داده‌ها با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال1383 و پایگاه داده GTAP8، استخراج شده و روش مطالعه نیز، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه­ای است. نتایج حاکی از این است که تکانه بهره‌وری بر اساس دو سناریوی 3 و 7 درصدی در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، تولید بخش کشاورزی ایران(با تغییر بهره­وری در بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای، اثرات سرریز این بخش بر تولید بخش کشاورزی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است)را به­ترتیب به میزان 048/0 و 12/0% افزایش داده است، که این موضوع بیانگر وجود تعامل اقتصادی بین ایران و کشورهای گروه شانگهای حتی در حوزه­های غیرصنعتی است. طبقه­بندی JEL : F23 ، C68، D24

This paper examines the impact of global productivity shocks in selected regions (Shanghai Group Countries) on Iranian agriculture sector applying framework of computable general equilibrium model. Needed data obtained from 2007 Social Accounting Matrix and GTAP8 data base. The results show that increase of 3 and 7 percent productivity in Shanghai Group countries'' industrial sector increase agricultural production by 0.048 and 0.12 percent respectively.Thus،the positive changes of productivity due to spillover technology in Shanghai Group countries can influence all production sectors including agriculture.

کلیدواژه ها:

تکانه بهره‌وری ،مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه‌ای ،تولید بخش کشاورزی ایران

productivity shocks ،Computable General Equilibrium Approach ،Agriculture


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.