Skip to main content
فهرست مقالات

تأملاتی در تعامل با فرهنگ‌ها در زمینه ی نظریه‌‌ها و اصطلاحات، (نمونه: فضا و مکان) مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (18 صفحه - از 89 تا 106)

چکیده:

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در دوران جهانی شدن و سرعت تبادلات اطلاعات، فرهنگ جوامع و به تبع آن شیوه زیست و آثار آنان را تحت تاثیر خود قرار داده است، نحوه تاثیرپذیری آن ها از جوامع قدرتمند و پیشرفته صنعتی می باشد. نکته اساسی در تعاملات فرهنگی به میزان و نوع تاثیرگذاری جوامع بر فرهنگ یکدیگر بستگی دارد که به تبع آن، سلطه پذیری ها و سلطه گری ها به منصه ظهور می رسند. این سلطه ها الزاما از طریق قوه قهریه نبوده و از راه تبلیغ و ترویج تا تقلید و تکرار الگوهای فرهنگی و شیوه زیست و به تبع آن تحولات فکری نتیجه می شوند. ده ها سال است که جوامع در حال توسعه یا عقب مانده صنعتی (به هر دلیلی) جوامع توسعه یافته صنعتی را به عنوان الگوی خویش پذیرفته و سعی در تکرار و تقلید آرا و نظریه ها و اعمال و شیوه زیست آن ها دارند. بدون ورود در همه مباحثی که ممکن است در این مقوله قابل طرح باشند، در این مجال، به موضوع زمینه ها و معادل گزینی برخی تعابیر اشاره می شود. در واقع سوال اصلی این است که در تعاملات با سایر جوامع، در قلمرو نظریات و آرای مطروحه و همچنین در کاربرد تعابیر و اصطلاحات، چه موضوعاتی را باید مد نظر قرار داد تا ضمن بهره گیری از دستاوردهای دانش بشری از سلطه پذیری فکری و فرهنگی و عملی جامعه تا حد امکان پیشگیری شود. در انجام تحقیق نیز روش استقرایی مد نظر قرار گرفته و با تحلیل مواردی خاص و مشخص از موضوعات مطرح، نتیجه ای عمومی استنتاج شده و سپس درباره دو نمونه خاص (فضا و مکان) توضیحاتی ارائه خواهد شد. اهم نتایج و دستاوردهای مقاله عبارت اند از: تبیین فرایند تحولات فضا و تبدیل آن به مکان در شهر و ارائه تعاریف مراتب مختلف مکان، معرفی انواع طبقه بندی مکان، تبیین اشکالات ترجمه های جاری و لزوم ارائه تفسیر یا توضیح موضوعات به تناسب فرهنگ جامعه ایرانی و معرفی نسبت های مفاهیم واژگان ظاهرا معادل در دو زبان به نسبت فرهنگ های متفاوت آن ها.

The culture of the powerful industrial countries is one of the most important factors affecting lifestyles and developments in the majority of other societies in this era of globalization and information exchange. The main points in the context of cultural transactions are the type and degree of this kind of influence، which will result in either submissiveness or dominance. This domination does not come necessarily by force (military forces)، but by propaganda and advertising، and imitation and repetition of cultural patterns and lifestyles in other societies، and eventually result in intellectual reformation and transformation. During the past decades، undeveloped and underdeveloped countries have taken developed countries as a model، relying on imitation and repetition of their ideas and theories as well as their behaviors in different aspects of life. In this regard، the main focus of this paper is on context and equivalents of idioms. In fact، the main question of the research is that in cultural transactions، what aspects have to be considered so that besides gaining benefit from human scientific achievements، intellectual/cultural dominance of societies be prevented. The inductive approach is the main research method، and some specific aspects will be analyzed to reach a general conclusion. Finally، two distinct cases (place and space) will be discussed. The most important results of the research are as follows: explaining the process through which space transforms to place in a city; introducing definitions of different orders of place; introducing different classifications of place; errors in current translations; and the meaning of terms in different languages in relation to their respective culture.

کلیدواژه ها:

مکان ، شهر ، فضا ، شهرسازی ، معماری ، تعامل فرهنگی ، Space ، City ، Place

Place ، Architecture ، City ، Urban planning ، cultural transactions ، Space


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.