Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری توام با تحلیل اثرات افزایش قیمت نهاده های تولیدی (مطالعه موردی: زنبورداران مراتع الموت)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد) (30 صفحه - از 47 تا 76)

چکیده:

در مطالعه حاضر وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در منطقه الموت و اثرات افزایش قیمت نهاده های تولیدی شکر و موم تحت سناریوهای مختلف بر میزان تولید عسل قابی، عسل شهد، بچه کندو و بازده ناخالص زنبورداران بررسی و تحلیل شد. برای این منظور از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت ٣ (PMP) و رهیافت حداکثر آنتروپی ٤ (ME) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال ٩١-١٣٩٠ بود که با تکمیل پرسشنامه به وسیله ١٠٨ زنبوردار منطقه که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ٥ انتخاب شدند، جمع آوری شد. تحلیل آماری داده های استخراجی از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS و حل مدل ارائه شده در نرم افزار GAMS صورت گرفت . نتایج تحلیل آماری نشان داد که ٤٣ درصد از زنبورداران نمونه دارای کمتر از ٤٠ کلنی زنبور عسل میباشند و در سطح غیرحرفه ای فعالیت میکنند. بیشتر زنبورداران این منطقه نیز دارای سنی بالاتر از ٥٠ سال ، سابقه ١٠ تا ٢٠ سال و سطح سواد پایین تر از دیپلم هستند. نتایج حاصل از تغییرات قیمتی نهاده های مصرفی نیز نشان داد که با افزایش قیمت نهاده های شکر و موم از ٥ تا ٣٠ درصد، میزان تولید عسل قابی و بچه کندو در سطوح مختلف بهره برداری(غیرحرفه ای، نیمه حرفه ای و حرفه ای) کاهش ، میزان تولید عسل شهد افزایش و بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت نسبت به سال پایه کاهش مییابد. در پایان نیز جهت توسعه صنعت زنبورداری، افزایش میزان تولید و بازده ناخالص زنبورداران ، فروش محصولات و رفع مشکلات بازاریابی در منطقه الموت پیشنهاداتی ارائه شد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد زنبورداران ،اثرات تغییر قیمت نهاده ها ،توسعه زنبورداری ،مدل PMP ،مراتع الموت


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.