Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد داده کاوی در تعیین خطوط مبنای رفتار فرسایشی موتورها

نویسنده:

(14 صفحه - از 42 تا 55)

چکیده:

هر چند امروزه به­كارگيري فناوري مراقبت وضعيت از طريق آناليز روغن، به عنوان روش موثري در تشخيص فرسايش­هاي غيرعادي يا عيوب تجهيزات و سيستم­هاي مكانيكي شناخته مي­شود، بايد توجه داشت كه در فرآيند تحليل و تفسير نتايج آناليز روغن، مسائلي نظير شناخت رفتارهاي فرسايشي، ويژگي هاي فني، سوابق و تجارب قبلي آناليز و غيره، جهت اجراي برنامه CM، بسيار ضروري و تعيين كننده است. در اين تحقيق به بررسي رفتار فرسايشي موتورهاي ديزل و ارزيابي و تحليل رابطه بين وضعيت نهايي موتور و وضعيت مولفه هاي مورد تحليل در آناليز روغن، پرداخته مي شود. تحليل و بررسي اين موضوع كه مولفه هاي موثر در تحليل وضعيت موتور، كدام و ميزان تاثير آنها چقدر است، موضوعي است كه در قالب يك مدل داده كاوي مورد بررسي قرار مي گيرد. شاخصهاي مورد مطالعه در آناليز روغن عبارتند از: ويسكوزيته، سيليسم، PQ، فلزات فرسايشي نظير آهن، آلومينوم، سرب، مس، قلع، كروم. داده كاوي فرآيند كشف الگوها و روابط پنهان موجود بين داده هاست. داده­هاي موتور كاميون بنز 2628 با توجه به مدل هاي شبكه عصبي، درخت هاي تصميم­گيري و مصورسازي و آمار توصيفي به­عنوان نمونه مورد تحليل قرار گرفته و نتايج آن بيان شده است. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد الگوهاي خاصي متناسب با مولفه هاي روغن وجود دارد و با توجه به حجم داده ها و ابزارها و شاخص هاي مرتبط، قواعد مناسب را مي توان استخراج نمود. در نهايت سعي نگارنده بر آن است كه مدلي هوشمند جهت تشخيص و پيش­بيني عيوب در موتورهاي مورد مطالعه ارائه دهد.

کلیدواژه ها:

شبکه عصبی مصنوعی ،داده کاوی ،سیستم پشتیبان تصمیم ،مصورسازی ،درخت تصمیم گیری ،نگهداری و تعمیرات ،مراقبت وضعیت ،آنالیز روغن ،خطوط مبنا ،رفتار فرسایشی ،قواعد استنتاجی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.