Skip to main content
فهرست مقالات

نقش آموزش های کارآفرینی در نظام های آموزشی و پرورشی 1404 جمهوری اسلامی ایران مقاله

نویسنده:

چکیده:

امروزه کارآفرینی از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آید به طوری که در غرب و برخی دیگر از کشورها، 2 دهه اخیر «دهه های طلایی کارآفرینی» نام گرفته است. در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، مقوله کارآفرینی اصلی ترین منبع توسعه به شمار می رود. بسیاری از صاحبنظران معتقدند کارآفرینی با آموزش مستقیم حاصل نمی شود و باید به روش «پرورشی» کارافرینان را تربیت کرد. در سند چشم انداز 20 ساله نظام نیز ویژگی های یک فرد مطلوب ایرانی در افق 1404 ذکر شده است. در این سند آمده است که ایرانی 1404 «فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، رضایتمند، دارای وجدان کاری، انظباط، روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن» است. با توجه به این که بی تردید کودکان 4 و 5 ساله ما، سازندگان ایران 1404 خواهند بود، ما باید محیطی را ایجاد کنیم که نسل آینده کشور در این محیط رشد کند و بتواند به این ویژگی ها دست یابد. تطبیق ویژگی های فرد ایرانی 1404 با ویژگی های افراد کارآفرین نشان می دهد ایرانی مطلوب 1404 فردی خواهد بود با ویژگی های کارآفرینان ایرانی- اسلامی. بنابراین لازم است که به پرسش اساسی زیر پاسخ داده شدک کودک آینده کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ به نظر می رسد این پرسش مهمترین و زیربنایی ترین پرسش برای انجام یک برنامه ریزی مطلوب است و باید از بدو تولد کودک بهاین موضوع کلیدی توجه کرد. ویژگی هایی که یک کارآفرین دارد، همراه با تولد با او نمی آیند، بلکه محیط و آموزش، برآینده فرد تاثیر می گذارند. در این مقاله برآنیم با توجه به اهمیت این موضوع، ضمن بررسی نظریه های دانشمندان و صاحب نظران مطرح در این رابطه و درنظر گرفتن ابعاد مختلف آن با نگاهی به تجربیه های سایر کشورها، برای بررسی و بومی سازی این مفاهیم در کشور، نتایج اجرای برخی ابعاد این موضوع در کشور ایران را بررسی کنیم. از طرف دیگر در مقاله حاضر به بررسی نقش آموزش های کارآفرینی در انواع نظام های آموزشی و پرورشی مراکز مختلف آموزشی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله، بررسی و تحلیل اسناد و مدارک مرتبط با آموزش های کارآفرینی و مصاحبه با تعدادی از مدیران و سیاستگذاران آموزش های کارآفرینی است.

Nowadays entrepreneurship is one of the factors for economic growth and development. Consequently، in western countries the last two decades are named golden decades for entrepreneurship. In most developed and developing countries entrepreneurship is referred to as major source of development. Most experts believe to make next generation of entrepreneurs one should resort to practical training more than old fashioned education. By taking a look at 20 years vision of Iran (Which is due to 1404 SH)، qualities of a favorable Iranian is mentioned as follow: Active، responsible، martyr، faithful، satisfied، having work ethic، discipline، attitude of cooperation and social integrity، commitment to Islamic system، prosperity of Iran and proud of being Iranian. By taking into account that today’s adolescents will be tomorrow’s leaders، we should make an environment suitable for flourishing of next generation to fit above mentioned characteristics. To reach our goal، responding to this question is unavoidable: Who is future child and what is his/her characteristic? This question is fundamental before crating a useful plan. Entrepreneur’s characteristics will not appear alongside child’s birth.In contrast، environment and education has a profound influence on child’s future. On this paper we are going to review new findings of well-known experts and scientists on this issue. To pursue this study، we take a look at experience of other countries. Also we examined the localization of these concepts with some implementation results of this issue in our country (Iran). In addition to above mentioned reviews، we examined the role of entrepreneurship training in various education centers and learning systems in Islamic Republic of Iran planned for 1404 perspective. The research method is based on review and analysis of documents related to entrepreneurship education. We also referred to interviews done by policy makers and mangers in entrepreneurship education.

کلیدواژه ها:

کارآفرینی ، مراکز آموزشی ، چشم انداز 1404 ، آموزش های کارآفرینی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.