Skip to main content
فهرست مقالات

تاثیر پارامترهای فرآیند بر ضخامت لایه ها در تف جوشی لیزری پودر استیل

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (8 صفحه - از 33 تا 40)

زینترینگ یا تفجوشی لیزری پودر به منظور تولید سریع قطعات فلزی یکی از روش های متداول برای تولید سریع قطعات می باشد. برای ر سیدن به قطعه با بالاترین کیفیت لازم استتت تا پارامترهای تولید به دقت بررستتی شتتود و تاآیر ون مورد ارزیابی قرار .یرد. بهینه ستتازی پارامترهای فرآیند بهمنظور نزدیککردن خواص قطعه تولیدی به مواد خام اصلی، یکی از اهداف اصلی محققان در تف جوشی لیزری پودرهای فلزی است. پارامترهایی از قبیل: چگالی، سختی سنجی در ابعاد ماکرو، سختی سنجی در ابعاد میکرو، استحکام، صافی سطح، ظاهر، تنش پسماند و غیره در موارد مختلف مورد برر سی قرار .رفته اند. در این مقاله، تاآیر پارامترهای ورودی مانند توان لیزر، سرعت ا سکن، جنس پودر و غیره بر روی پارامترهای خروجی از قبیل عمق نفوذ، استحکام، اآر .وی شد.ی و غیره بررسی شده است. به منظور تولید قطعات چندلایة کاملا چگال توسط فرویند های لیزری پالسی، در ابتدا لازم ا ست تا عملکرد لیزر و مواد و همچنین بهینه سازی پارامتر ها، برای تکلایه برر سی شود. وزمایش ها بر روی ب ستر پودر وزاد به عمق 5 میلیمتر انجام شده است. هر قطعه به صورت تک لایه و تنها با یکبار اسکن لیزر بر روی بستر پودر تولید شده است. حرکت پرتو لیزر بر روی سطح، در طراحی وزمایشات ابتدا تابعی برای چگالی انرژی اعمالی به سطح تعریف شد. سپس بر مبنای مربع هایی به ابعاد 10X10 میلیمتر تولید میکند. در طراحی وزمایشات ابتدا تابعی برای چگالی انرژی اعمالی به سطح تعریف شد. سپس بر مبنای این تابع، تاآیر توان، سرعت اسکن، فرکانس و فاصله اسکن بر نمونه های تولیدشده بررسی و با تابع تعریف شده ارزیابی شد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.