Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اثرات خنک کاری فوق سرد بر سنگ زنی آلیاژ تیتانیوم

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (13 صفحه - از 41 تا 53)

در این مقاله سعی شده است با استفاده از خنک کاری فوق سرد با نیتروژن مایع آسیب هایی از جمله زبری سطح، میکروترک ها، اکسیداسیون و سوختگی سطحی، همچنین نیروهای سنگ زنی در سنگ زنی آلیاژ تیتانیوم کنترل و به حداقل میزان خود برسند. علاوهبر این جدیدترین روشهای آماری متناسب با طبیعت فرآیند، تاثیرات هر یک از پارامترهای سنگزنی (سرعت برشی، سرعت پیشروی و عمق برش) و همچنین، تعامل اثر آنها را بر روی خروجی های زبری سطح، نیروی عمودی و نیروی مماسی مورد بررسی قرار داده و بهینه ترین سطوح را برای آنها مشخص کرده است. این مقاله نشان می دهد استفاده از نیتروژن مایع به عنوان خنک کننده تاثیر مثبتی بر روی کاهش زبری سطح و نیروهای سنگ زنی دارد، همچنین باعث کاهش آسیب های سطحی قطعه کار شده و از اکسیداسیون سطح آلیاژ تیتانیوم هنگام سنگ زنی جلوگیری می کند. علاوه بر این هریک از پارامترهای سرعت برشی، سرعت پیشروی و عمق برش بر روی خروجی های مورد مطالعه، موثر میباشد و به طور مثال افزایش سرعت برشی، باعث افزایش زبری سطح و کاهش نیروهای سنگ زنی می شود، همچنین افزایش عمق برش، افزایش زبری سطح و نیروها را درپی دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.