Skip to main content
فهرست مقالات

کاربرد استفاده از نرم افزار بر یادگیری ریاضی و حل مسئله درس ریاضی (95 - 1394)

نویسنده:

(12 صفحه - از 33 تا 44)

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی تاثیر به کارگیری نرم افزار آموزشی بر یادگیری و حل مسئله درس ریاضی پایه نهم مقطع متوسطه دخترانه ناحیه یک شهر بندرعباس در سال تحصیلی 95 -1394 می باشد. در این پژوهش که از نوع شبه آزمایشی است از میان دانش آموزان پایه نهم دخترانه ناحیه یک بندرعباس، به روش نمونه گیری در دسترس، چهار کلاس از یکی از این مدارس دخترانه که جمعا 421 دانش آموز در آنها مشغول به تحصیل بوده اند به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه نمونه به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند و جهت دستیابی به هدف پژوهش، روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل اتخاذ گردید. برای تجزیه و تحلیل گروههای مستقل استفاده شد. مقایسه میانگین t اطلاعات حاصل از نمرات پیش آزمون و پس آزمون از آزمون گروههای مستقل نشان داد بین دو گروه قبل از شروع t نمرات پیش آزمون دو گروه آزمایش و کنترل با آزمون آزمایش در پیش دانستههای لازم برای آموزش مباحث پیشبینی شده تفاوت معنی داری وجود ندارد. مقایسه گروه های مستقل نشان داد که بین عملکرد دو گروه آزمایش و t میانگین نمرات پس آزمون بین دو گروه با آزمون کنترل از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که عملکرد دانش آموزانی که به وسیله نرم افزار آموزشی، آموزش دیدهاند در مقایسه با دانش آموزانی که به شیوه سنتی آموزش دیدهاند در آزمون حل مسئله ریاضی به طور قابل ملاحظه ای بهتر بوده است اما در مورد یادگیری ریاضی آزمون t در مورد نمرات پایانی نوبت اول، با وجود بالاتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش، تفاوت قابل ملاحظه ای را نشان نداد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.