Skip to main content
فهرست مقالات

به کارگیری روش های زمان- فرکانس، در عیب یابی یاتاقان های غلتشی و بهینه سازی آنها با استفاده از ترکیب روش تصاویر مقاله

نویسنده:

چکیده:

یکی از قدیمی ترین و موثرترین روش های موجود در بررسی سیگنال ها، روش های زمان – فرکانسی هستند.روش هایی با نام آنالیز فوریه کوتاه مدت(STFT)، توزیع ویگنر- ویل (wigner-ville) و توزیع ویگنر - ویل هموار شده(smoothed wigner-ville) ، که هرکدام توانسته اند به گونه ای وضعیت سیگنال ها را نمایان کنند.یکی از مهمترین کاربردهای روش های زمان- فرکانس، تحلیل سیگنال حاصل ازوضعیت اجزای ماشین است که سلامت یا عیوب موجود دراین اجزا را آشکار می سازد.در این نوشتار سیگنال حاصل از یک یاتاقان غلتشی معیوب را دریافت نموده و حوزه فرکانسی عیوب آن را ،که به عمد در یاتاقان ایجاد شده ، محاسبه نموده ایم و با استفاده از نرم افزار MATLAB ؛ سیگنال دریافتی را با توزیع های ذکر شده تحلیل کرده و مقایسه نموده ایم. تصاویر مدولاسیون دامنه فرکانس عیوب یاتاقان را ایجاد نموده و با روش ترکیب تصاویر ؛ آنها را به گونه ای با هم ترکیب کرده ایم که خروجی بسیار مناسب تری را از نظر عدم وجود نویز و پارازیت های مزاحم ، نسبت به نتایج حاصل از روش های زمان– فرکانس ذکر شده ، دارد. در نهایت کوشش کرده ایم که با استفاده از روش های آماری و مقایسه ای؛ بهینه بودن نتایج بررسی انجام شده را از نظر کمی نیز نشان دهیم.

کلیدواژه ها:

ویل ، عیب یابی یاتاقان ، آنالیز سیگنال ، توزیع ویگنر ، ویل هموار شده ، تبدیل فوریه کوتاه مدت ، آمیزش تصاویر


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.