Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی چالش‌های موجود در واردات چوب با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (11 صفحه - از 159 تا 169)

با توجه به سیر صعودی مصرف چوب و فرآورده‌های آن در کشور و منابع ثابت و محدود داخلی، کمبود این ماده اولیه در کشور، واردات چوب راه حلی پرهیزناپذیر برای تامین نیازهای صنایع روبه گسترش چوبی می‌باشد. درحالیکه واردات چوب خام به کشور ایران همواره با چالش‌های متعددی رو به رو است. از اینرو هدف از این مطالعه تعیین و رتبه‌بندی چالش‌های موجود در واردات چوب به ایران می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی -تحلیلی است، همچنین روش تحلیلی به کارگرفته شده در این مقاله به منظور اولویت بندی چالش‌های اساسی موجود در وارادت روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی است. برای این منظور با مطالعات و بررسی پژوهش‌های انجام شده و مصاحبه با صاحبان صنایع چوب چالش‌های موجود در واردات چوب ایران به5 گروه اصلی و 35 زیر شاخص تقسیم شدند. نتایج نشان داد که در میان شاخص‌های سطح اصلی، شاخص‌های قانونی، اقتصادی، سیاسی ، زیر ساخت ومدیریت به ترتیب دارای بالاترین ارزش وزنی می‌باشند.همچنین زیر شاخص مشکلات قانون حفظ نباتات نسبت به سایر زیر شاخص‌ها دارای بالاترین اولویت بوده و بعد از آن زیر شاخص‌های نوسانات نرخ ارز، درآمدهای نفتی، حمایت‌های بانکی،تولید ناخالص، به ترتیب بالاترین اولویت‌ها را به خود اختصاص داده-اند.

Considering the increasing consumption of wood and wood products in Iran and limited domestic sources of wood and shortage of wood raw material in Iran، wood raw material imports is a solution for Iranian developing wood industries' wood procurement. But، wood imports to Iran، always faced with a lot of challenges. The aim of this research is to determine and evaluate the challenges in the way of wood imports to Iran. The research method used in this study is a descriptive-analytic method. The analytic method used in the study to evaluate the challenges is the Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Process (FDAHP). First the findings of previous researches in the field and the literature were studied and doing interviews with industry experts، the challenges in the way of wood imports to Iran were extracted and classified in 5 groups and 35 factors and were evaluated. The results shows that in the first level (groups) the regulation، economic، politic، infrastructure and management groups have the most importance respectively. In second level (challenges)، plant protection regulations have the most importance. After that، exchange rate tolerance، oil income، banking support and GDP have most importance respectively.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.