Skip to main content
فهرست مقالات

عملگرهای جدید از طریق اندازه نافشردگی

نویسنده:

(8 صفحه - از 45 تا 52)

در این مقاله ازدو مفهوم اندازه نافشردگی وعملگرهای تراکمی مر-کلر1[1]استفاده می کنیم، اندازه نافشردگی برای وجود جواب معادلات انتگرال غیرخطی، معادلات دیفرانسیل معمولی و دستگاه معادلات دیفرانسیل با بعدمتناهی و نامتناهی توسط محققان مختلفی بکارگیری شده است. همچنین عملگرهای تراکمی در بعضی مقالات مانند [12-8] مشاهده می گردد. با استفاده از دو مفهوم فوق ما می توانیم بعضی از قضایایی که توسط نویسندگان دیگروبخصوص قضیه نقطه ثابت داربو2[2] را گسترش دهیم. فضای جواب در این مقاله را، فضای شامل همه دنباله های همگرا با حد متناهی که با نرم مناسب یک فضای باناخ است در نظر می گیریم. برای دستیابی به هدفمان، چند قضیه را با استفاده از اندازه نافشردگی وعملگرهای تراکمی مر-کلر به اثبات می رسانیم که این قضایا باعث گسترش کارهای نویسندگان دیگرمی گردد. برای اعتبار و کاربرد قضایای پیشنهادیمان، ما وجود جواب برای دستگاه معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم نامتناهی با شرایط مرزی را ثابت می کنیم.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.