Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و شاخص‌های رشد دو رقم گیاه کینوا

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (11 صفحه - از 87 تا 97)

به‌منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذور گیاه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd)، آزمایشی به صورت فاکتوریل دو عاملی با استفاده از عامل‌های تنش شوری در پنج سطح (50/ 0، 31/ 4، 01/ 8، 78/ 11 و 52/ 15 دسی‌زیمنس بر متر) و ارقام گیاه کینوا (رقم Sajama و رقم Titicaca) در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام گرفت. شاخص­های سرعت جوانه‌­زنی، متوسط زمان جوانه­‌زنی، طول ریشه­‌چه وساقه­‌چه و وزن تر وخشک گیاهچه اندازه‌­گیری وشاخص بنیه گیاهچه محاسبه شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان دهنده اثر معنی‌­دار سطوح مختلف شوری برسرعت جوانه زنی، طول ریشه‌­چه، طول ساقه‌چه و وزن تر گیاهچه (0.05) بود. از طرفی اثرنوع رقم برمتوسط زمان جوانه‌زنی» طول ریشه‌چه, شاخص بنیه و وزن تر گیاهچه معنی‌دارگردید (0.01). همچنین اثرمتقابل شوری ورقم بر سرعت جوان‌زنی, متوسط زمان جوانه‌زتی؛ طول ساقه‌چه و وزن خشک گیاه چه (0.05) و طول ریشه‌چه و شاخص بنیه گیاه‌چه (0.01) معنی‌دار بود بر اساس نتایج به دست آمده استنباط می‌شود که گیاه کینوا به سطوح بالای شوری در مرحله جوانه‌زنی مقاوم بوده ومی‌توان نیجه گرفت که با اعمال مدیریت مناسب درمزرعهء استقرار این گیاه رادرشرایط وجود آب وخاک شور تضمین نمود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.