Skip to main content
فهرست مقالات

برآورد منحنی مشخصه آب خاک برمبنای مدل ساده تک پارامتری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (9 صفحه - از 31 تا 39)

اندازه‌گیری منحنی مشخصه آب خاک در آزمایشگاه و مزرعه پرهزینه، وقت­گیر و مشکل است. از آنجا که این منحنی برای مطالعه حرکت آب در بخش غیراشباع خاک ضروری است، لذا استفاده از روش­های برآوردی آن متداول می‌باشد. مدل تک­پارامتری Gregson et al. (1987)) براساس شکل لگاریتمی منحنی مشخصه آب خاک ارائه شده است. این مدل دارای دو ضریب می‌باشد که بین آن‌ها یک همبستگی منفی وجود دارد و همچنین دارای یک پارامتر مجهول است. در این پژوهش برای برآورد پارامتر مجهول مدل از چگالی ظاهری و انحراف معیار هندسی ذرات خاک استفاده شد. برای این منظور از داده‌های اندازه‌گیری شده منحنی مشخصه 160 خاک آنسودا و 32 خاک استان فارس استفاده شد و چهار حالت مختلف درنظر گرفته شد: الف) واسنجی نتایج برای گروه‌های بافتی مختلف و ارزیابی نتایج در هر گروه بافتی با خاک‌های مستقل. ب) واسنجی نتایج برای خاک‌های آنسودا و ارزیابی نتایج برای خاک‌های استان فارس. ج) واسنجی نتایج برای خاک‌های استان فارس و ارزیابی نتایج برای خاک‌های آنسودا. د) واسنجی نتایج برای حدود 80 درصد کل داده‌ها و ارزیابی نتایج برای حدود 20 درصد باقی‌مانده داده‌ها. نتایج به دست آمده در حالت اول نشان‌دهنده دقت مناسب برآورد منحنی مشخصه برای گروه‌های بافتی مختلف بود. همچنین مقایسه نتایج حالت‌های دوم تا چهارم نشان داد که مناسب‌ترین حالت برآورد منحنی مشخصه برمبنای واسنجی نتایج با استفاده از خاک‌های آنسودا می‌باشد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.