Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر نوع خاک و وضعیت تراکم بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 65 تا 78)

ارزیابی کمی تراکم خاک به‌منظور بهبود روش­های مدیریتی کشاورزی و کاهش مشکلات ناشی از تراکم در محیط زیست و تولید محصول ضروری است و عواملی از قبیل میزان تراکم، نوع خاک (درصد رس و پلاستیسیته) و وضعیت رطوبت تأثیر به سزایی در تراکم خاک دارند. این پژوهش، به‌منظور بررسی تأثیر نوع خاک و تراکم بر روی منحنی مشخصه رطوبتی در قالب طرح آزمایشی فاکتوریل بر پایه بلوک کاملا تصادفی به اجرا درآمد و 27 تیمار تهیه گردید. تیمار‌ها شامل سه نوع خاک رسی، لوم رسی، لوم شنی که تحت سه نوع تراکم اصلاح‌شده، استاندارد و کاهشی قرار گرفتند و این تراکم­ها در سه شرایط رطوبتی 2 درصد رطوبت کم‌تر از رطوبت بهینه (خشک)، رطوبت بهینه و 2 درصد رطوبت بیش‌تر از رطوبت بهینه (مرطوب) انجام شد و نمونه دست‌نخورده هم به‌عنوان شاهد تهیه گردید. مقایسه میانگین‌ها توسط آزمون دانکن صورت گرفت و تجزیه آماری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SAS انجام شد. نتایج نشان داد که در تمامی پتانسیل­ها تأثیر نوع خاک بر نگه­داشت آب در خاک در سطح یک درصد معنی‌دار شد که نشان­دهندۀ تأثیر نوع خاک و افزایش رس و پلاستیسته بر میزان نگه­داشت آب می­باشد. هم‌چنین بر اساس نتایج نوع خاک، رطوبت و شرایط تراکم موجب افزایش اثر تراکم و همچنین افزایش تراکم به طور میانگین موجب افزایش مقدار آب نگه­داری شده در خاک و تغییر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک گردید. در مجموع منحنی مشخصه رطوبتی به‌طور معنی­داری با افزایش تراکم تغییر کرد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.