Skip to main content
فهرست مقالات

اهمیت سنجی شاخص‌های سنجش توسعه‌یافتگی کشاورزی: یک مطالعه تجربی در جنوب کرمان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (14 صفحه - از 21 تا 34)

پژوهش حاضر بر مبنای هدف کاربردی و از نوع توصیفی ـ تحلیلی و در جهت سنجش اهمیت شاخص‌های سنجش توسعه­یافتگی‌ کشاورزی انجام شد. بدین ترتیب به‌منظور تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص‌های موردمطالعه از فرآیند تعیین اعتبار وزنی بهره گرفته شد. اطلاعات موردنیاز از طریق منابع اسنادی ـ کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای محقق ساخته به دست آمد. جامعه آماری در سنجش اهمیت شاخص‌های توسعه­یافتگی کشاورزی شامل تمامی مدیران و کارشناسان (150 نفر) سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بود که نمونه موردمطالعه از طریق نمونه‌گیری هدفمند گلوله‌برفی شامل 19 نفر از مدیران و کارشناسان (15 نفر کارشناس و چهار نفر مدیر) سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان شدند. داده‌پردازی نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS19 انجام شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که شاخص‌های توسعه­یافتگی کشاورزی به هشت گروه شاخص‌های توسعه زیرساختی، نهادی، نیروی انسانی، مکانیزاسیون، دام و تولیدات دامی، بهداشت دام، باغداری و زراعت قابل دسته‌بندی هستند که از این میان سه گروه شاخص‌های توسعه بهداشت دام، نیروی انسانی و زیرساختی به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌های سنجش توسعه­یافتگی کشاورزی نشان داده شدند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.