Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی اعتبـار مدل های ریاضی و رایانه ای تخمین تبخیر غیرماندگار از سطح خاک لخت توسط عملیات میـدانی سنجش تبخیـر

نویسنده:

مشکل اصلی برآورد دقیق تبخیر در شرایط مزرعه‌ای فقدان روابط ساده با حداقل اطلاعات مورد نیاز برای لحاظ نمودن تلفات آب در مدل های بیلان آب است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی روش های موجود محاسبه تبخیر از سطح خاک لخت و پیشنهاد بهترین روش می‌باشد. اغلب این روابط تجربی بوده و برای استنتاج آن ها از فرضیات ساده کننده‌ای جهت حل تحلیلی معادله Richards با شرایط اولیه و مرزی تقریبا ثابت و مدل فیزیکی استفاده شده که پایه فیزیکی ندارد. درمناطقی که سطح آب زیرزمینی پایین است نتایج این روابط با واقعیت منطبق نمی‌باشد. محاسبه تبخیر از سطح خاک لخت توسط حل عددی معادله ریچاردز به صورت یک بعدی، غیرماندگار با شرایط اولیه و مرزی متفاوت با سایر روش ها، توسط مدل رایانه ای LEACHM محاسبه و اجرا شد. نتایج مدل رایانه ای با مدل بیلان آب که توسط آزمایش های صحرایی در دوره‌های زمانی معین و مناطق مشخص انجام پذیرفت، همبستگی بالایی دارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.