Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت مدیریت بهره وری سبز در بخش غیر دولتی؛ (مطالعه موردی شرکت هواپیمایی آسمان)

نویسنده:

چکیده:

تدوین و اجرای مدیریت بهره وری سبز در هر نهاد دولتی یا غیر دولتی دست آوردهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت به همین دلیل در برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مطابق ماده 66 جهت افزایش بهره وری باید ستاده ها و تولیدات  و منابع افزایش و هزینه ها کاهش یابد. از طرفی در مدیریت سبز در عین حال که موضوع صرفه جویی بهینه منابع مورد تاکید است، ملاحظات زیست محیطی و اجتماعی نیز در مد نظر می باشد و سازمان ها و شرکت ها باید از مصارف و هزینه های زاید بکاهند. در نتیجه هزینه های اقتصادی سازمان ها تا حد قابل توجهی کاهش یافته و ملاحظات زیست محیطی و معیارهای اجتماعی  نیز رعایت می شود. به طور کلی نظام دولت سبز مجموعه ای از ابزار های مدیریتی است که در صورت نهادینه شدن می تواند زمینه ساز تحقق اهداف بهره وری در سطح سازمان ها و شرکت ها و در نهایت سطح کشور شود. در این تحقیق تدوین مدیریت بهره وری سبز در شرکت هواپیمایی آسمان  به عنوان مطالعه موردی در بخش غیر دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. جهت انجام تحقیق اقدام به بررسی وضعیت موجود شرکت هواپیمایی آسمان از جمله مصرف آب و حامل های انرژی در سه سال گذشته، مصارف مواد و اقلام انرژی ،مصرف سوخت خودرو و مصرف سوخت هواپیما شده و سپس آلودگی زیست محیطی این شرکت مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها راهکارهایی جهت افزایش بهره وری همراه با ملاحظات زیست محیطی در شرکت هواپیمایی آسمان ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

انرژی ،آلاینده های زیست محیطی ،بهره وری سبز ،صنعت هوانوردی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.