Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل مصرف انرژی در شبکه های حسگربی سیم زیرآبی در آبهای کم عمق و عمیق

نویسنده:

(8 صفحه - از 51 تا 58)

چکیده:

بارزترین وی‍ژگی شبکه های حسگر بی سیم زیرآبی مشکل محدویت انرژی و لزوم کنترل انرژی مصرف شده در هر گره و در کل شبکه می باشد، زیرا انرژی گره ها به وسیله باطری تامین شده و مقدار آن محدود بوده و شارژ مجدد آنها نیز تقریبا غیرممکن است. با توجه به اهمیت موضوع کنترل انرژی مصرفی در این نوع شبکه ها، شناسایی و بررسی دقیق پارامترهای موثر در مصرف انرژی گره ها و چگونگی کنترل آنها مفید و موثر می باشد. در این مقاله خصوصیات صوت در آب معرفی شده و سپس با استفاده از مدلسازی انتشار آب و روابط بدست آمده، چگونگی مصرف انرژی در آبهای عمیق و کم عمق در روشهای ارسال مستقیم و چندپرشه را مقایسه می گردد.

خلاصه ماشینی:

"در این مقاله ضمن معرفی خصوصیات صوت در آب، با استفاده از مدلسازی انتشار آب و روابط بدست آمده، چگونگی مصرف انرژی در آبهای عمیق و کم عمق در روشهای ارسال مستقیم3 و چندپرشه4 ، مقایسه می گردد . شبکه حسگر بی سیم زیرآبی، تخصیص منابع5، مصرف انرژی، آب های کم عمق6، آب های عمیق / UASN : Underwater Acoustic Sensor Network Energy Consumption Single hop Multi hop Resource Allocation Shallow water Deep water 1- مقدمه یکی از چالش های اصلی در شبکه های حسگر زیرآبی توان محدود گره های حسگر است، زیرا امکان شارژ مجدد آنها وجود ندارد و تعویض باطری آنها نیز غیرممکن است]1[. / شکل (1) انرژی مصرف شده در آب های کم عمق به روش مستقیم با افزایش تعداد گره ها / شکل (2) انرژی مصرف شده در آب های کم عمق به روش غیرمستقیم (چندپرشه) با افزایش تعداد گره ها همچنین در نمودار شماره3 مشاهده می کنیم که علاوه بر تعداد گره ها، انرژی مصرفی با افزایش میزان فاصله بین گره ها نیز بصورت نمایی افزایش می یابد. / شکل (3) مقایسه انرژی مصرفی با افزایش تعداد گره ها و فاصله بین آنها در نمودار شماره 4و5 مشاهده می شود که در آبهای عمیق میزان مصرف انرژی در حالات مستقیم حدودا دوبرابر بیشتر از حالت غیرمستقیم است ولی مانند آبهای کم عمق با افزایش تعداد گره ها، مصرف انرژی بصورت خطی در هر دو حالت افزایش می یابد."

کلیدواژه ها:

تخصیص منابع ،مصرف انرژی ،شبکه حسگر بی سیم زیرآبی ،آب های کم عمق ،آب های عمیق


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.