Skip to main content
فهرست مقالات

سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کارکنان نداجا بر اساس معیارهای استاندارد ایزو 10015

نویسنده:

(24 صفحه - از 45 تا 68)

هدف از این پژوهش که با روش توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی انجام گرفته است؛ ارزیابی نظام آموزش کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس معیارهای استاندارد بین‌المللی ایزو 10015 و با تاکید بر فرایندهای عمومی نظام آموزشی ضمن خدمت کارکنان می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان نیروی دریایی ارتش  در سال 1392 را شامل شده و از بین آنها تعداد 300 نفر به عنوان نمونه آماری و با روش تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، بررسی اسناد و مدارک دانشگاه و یک پرسشنامه 38 سوالی می‌باشد؛ که توسط محقق و بر اساس الزامات استاندارد ایزو 10015 در پنج مولفه نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی، اجرای برنامه‌های آموزش،ارزشیابی فرایندهای آموزشی و نظارت و کنترل برنامه‌های آموزش تدوین و روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید و کارشناسان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزار نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (94/0) محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فرایندهای نظام آموزش کارکنان نداجا در ابعاد نیازسنجی آموزشی کارکنان، طراحی و برنامه‌ریزی آموزشها، اجرای آموزشها، ارزشیابی فرایند آموزشی و نظارت بر آموزشها از سطح متوسط بالاتر است. لذا کل نظام آموزش کارکنان نداجا با شاخصهای استاندارد ایزو 10015 مطابقت دارد. لیکن با توجه به فاصله کم نتایج تحقیق با سطح متوسط نقصانهایی در این فرایندها، به تفکیک مولفه‌های پنج گانه مشاهده گردید که پیشنهادات تحقیق برای رفع این معایب توسط محقق ارائه گردید. در خصوص متغیرهای جمعیت شناختی و مولفه‌های  نظام آموزش نیز، بین نظرات دارندگان تحصیلات دیپلم و فوق دیپلم با فوق لیسانس در مولفه‌های اجرای برنامه‌های آموزشی، ارزشیابی و نظارت تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین دیگر مؤلفه‏ها تفاوت معناداری وجود ندارد.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.