Skip to main content
فهرست مقالات

الگوی شایستگی‌های مدرسی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(17 صفحه - از 88 تا 104)

چکیده:

رسالت اصلی دانشگاه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، تربیت منابع انسانی متخصص و متعهد و ترویج و توسعه دانش جهت توسعه سازمانی آجا است. بی‌تردید، اساتید دانشگاهی با ویژگی‌های خاص خود از اهمیت فوق‌العاده‌ای در تحقق این رسالت برخوردار هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی شایستگی‌های مدرسی دانشگاه‌های افسری آجا می‌‌پردازد. این مطالعه از نظر هدف، اکتشافی از نوع پیمایشی و از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر افق زمانی، پژوهشی مقطعی می‌باشد. شاخص‌های شایستگی‌ها از طریق مطالعه مبانی نظری، پیشینه تجربی و انجام برخی مصاحبه‌های اکتشافی با خبرگان استخراج شدند و از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، الگوی شایستگی‌های مدرسی ارائه شد. داده‌های تحقیق در مرحله احصای شاخص‌ها از کتب و مقالات و تعداد 10 نفر از خبرگان موضوعی و در مرحله الگوسازی از تعداد 335 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه‌های افسری آجا جمع‌آوری گردید و پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته پس از تایید پایایی و روایی بین آنان توزیع گردید. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد پنج عامل دانش‌پژوهی، عامل رفتاری، عامل فنی، عامل ارتباطی و عامل شخصی (به‌ترتیب اهمیت) در حدود 73 درصد از واریانس شایستگی‌های مدرسی اساتید دانشگاه‌های افسری آجا را تبیین کردند.

خلاصه ماشینی:

"جدول (7) میانگین انحراف معیار و رتبه شایستگی‌های دانش پژوهی مدرس (335=n) (رجوع شود به تصویر صفحه) *1: خیلی کم، 2: کم، 3: متوسط ، 4: زیاد، 5: خیلی زیاد علاوه بر این میانگین رتبه‌ای گویه‌های مرتبط با متغیر شایستگی‌های دانش‌پژوهشی مدرس با استفاده از آزمون فریدمن مطابق با جدول هشت محاسبه شده است: جدول (8) میانگین رتبه‌های محاسبه با آزمون فریدمن مرتبط با متغیر شایستگی‌های دانش پژوهی مدرس (رجوع شود به تصویر صفحه) نتایج حاصل از جدول هشت نشان می‌دهد که « تسلط علمی و تجربی استاد بر موضوع مورد بحث » دارای رتبه اول و « همکاری با نهادها و ارگان‌های علمی و پژوهشی در نیروهای مسلح» پائین‌ترین رتبه را در میان گویه‌های مرتبط با متغیر «شایستگی‌های دانش‌پژوهشی مدرس» دارا می‌باشد. جدول (15) میانگین، انحراف معیار و رتبه شایستگی‌های شخصی مدرس (335=n) (رجوع شود به تصویر صفحه) *1: خیلی کم، 2: کم، 3: متوسط، 4: زیاد، 5: خیلی زیاد علاوه بر این میانگین رتبه‌ای گویه‌های مرتبط با متغیر «شایستگی‌های شخصی مدرس» با استفاده از آزمون فریدمن مطابق با جدول شانزده محاسبه شده است: جدول (16) میانگین رتبه‌های محاسبه با آزمون فریدمن مرتبط با متغیر شایستگی‌های دانش پژوهی مدرس (رجوع شود به تصویر صفحه) نتایج حاصل از جدول شانزده نشان می‌دهد که «مشاوره و کمک به دانشجو در تمام مراحل پژوهش» دارای رتبه اول و «سن استاد» پائین‌ترین رتبه را در میان گویه‌های مرتبط با متغیر «شایستگی‌های شخصی مدرس» دارا می‌باشد. نتایج به‌‌دست آمده از تحلیل عاملی نشان داد اساتید دانشگاه‌های افسری آجا باید از شایستگی‌های مدرسی دانش‌پژوهی، رفتاری، ارتباطی، تکنیکی و شخصی برخوردار باشد؛ در این میان علم استاد از نظر دانشجویان در درجه اول اهمیت قرار گرفته است و این‌که مدرس شایسته بتواند با جستجو در منابع اطلاعاتی مختلف دانش خود را توسعه دهد و اطلاعات به‌روز مرتبط با موضوع را به دانشجویان ارائه دهد، از نظر دانشجویان مهم است."

کلیدواژه ها:

شایستگی‌های مدرسی ،دانشگاه‌های افسری ،ارتش جمهموری اسلامی ایران(آجا)

Teacher Competencies ،Officer Universities ،Army of the Islamic Republic of Iran (AJA)


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.