Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه های ارتش (مطالعه موردی: دانشگاه هوائی شهید ستاری) مقاله

نویسنده:

چکیده:

این مقاله به بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوائی شهید ستاری(وابسته به نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران) پرداخته است. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به جهت شیوه تحقیق از نوع آمیخته می باشد. جامعه آماری پژوهش، اعضاء هیئت علمی دانشگاه هوائی شهید ستاری بوده اند و جهت گردآوری داده ها از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است. در مرحله اول برای شناسائی عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها استفاده شد و داده‌های حاصل از 9 مصاحبه با کارآفرینان دانشگاهی، مبنای تحلیل قرار گرفت. تحلیل محتوای داده‌های کیفی نشان داد که عوامل ساختاری مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی عبارتند از: ساختار سازمانی، تجهیزات و امکانات فیزیکی، راهبرد سازمانی، فرآیندهای کاری، سامانه نظارتی، سامانه پژوهشی، سامانه پرداخت، سیستم مالی، مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع اطلاعاتی. در مرحله دوم، پرسشنامه بین 113 نفر از اعضاء هیئت علمی توزیع گردید و داده‌های حاصل از پرسشنامه نشان داد که وضعیت عوامل ساختاری و همچنین وضعیت کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه هوایی در حد نسبتا مطلوب است.

خلاصه ماشینی:

"مطالعه‌ی وضعیت دانشگاه هوایی به عنوان یک دانشگاه فنی از نظر کارآفرینی دانشگاهی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا امروزه پاسخگویی به نیازهای آجا و نهاجا به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده و ذهن تمامی اندیشمندان در نیروهای مسلح را به خود مشغول کرده است و این چالش می تواند ناشی از این موضوع باشد که دانشگاه هوایی در حال حاضر بعنوان یک دانشگاه نسل اول (آموزش محور) و شاید با نگاهی خوشبینانه بتوان گفت بعنوان یک دانشگاه نسل دوم (پژوهش محور) قلمداد شده و تاکنون توجه کمتری در جهت رسیدن و قرار گرفتن در زمره دانشگاههای نسل سوم ( کارآفرین) داشته است، دانشگاهی که علاوه بر انتقال دانش از طریق آموزش و تولید دانش از طریق پژوهش، به ثروت آفرینی و تولید ارزش پرداخته و نیازهای اساسی جامعه و به خصوص سازمان را مورد توجه قرار می دهد . در خصوص اهمیت سامانه پژوهشی و ارتباط آن با کارآفرینی دانشگاهی باید گفت که وصول به اهداف کارآفرینی دانشگاهی در ابتدا از طریق حرکت دانشگاه از سمت آموزش محوری به سوی پژوهش محوری رقم می خورد که در این رابطه دانشگاه هوایی هنوز هم ساختار آموزشی دارد و از این رو لازم است به موضوع ساخت و تجهیز مراکز پژوهشی (که بعنوان مرحله پیشین و مرحله قبل از بلوغ شرکت های دانش بنیان شناخته می شوند) توجه ویژه ای داشته باشد."

کلیدواژه ها:

عوامل ساختاری ، کارآفرینی دانشگاهی ، نوجویی ، دانشگاه هوایی شهید ستاری ، مزیت جویی ، فرصت جویی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.