Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عددی کارآیی میکرومیکسرهای غیر فعال با هندسه‌های مختلف توسط دینامیک سیالات محاسباتی

نویسنده:

(12 صفحه - از 25 تا 36)

میکرومیکسرها یکی از نمونه‌های کاربردی دستگاه‌های میکروسیالی هستند. با توجه به غالب بودن جریان آرام در مقیاس میکرو ایجاد یک مخلوط یکنواخت در میکروکانال‌ها مشکل است و همین امر سبب کند شدن روند اختلاط می‌گردد. از عوامل مهم در تعیین بهترین عملکرد میکرومیکسرها می‌توان به زاویه برخورد. تقارن در سطح مقطع, قطر هیدرولیکی, میدان سرعت, ضریب نفود دو سیال در یکدیگر و خواص دو سیال اشاره نمود. در این مطالعه به بررسی و شبیه سازی جریان و آمیختگی دو سیال تراکم‌ناپذیر در شش میکرومیکسر 1_شکل ساده» میکرومیکسر با موانع مستطیلی باریک روی دیواره کانال اختلاط میکرومیکسر با موانع متوازی الاضلاع روی دیواره کانال اختلاط میکرومیکسر با موانع دایره‌ای در وسط کانال اختلاط, میکرومیکسر با موانع مستطیلی ضخیم روی دو طرف دیواره کانال اختلاط و میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلی روی دیواره کانال اختلاط برای اعداد رینولدز و اشمیت مختلف در مخلوط‌هایی با خواص ثابت و متغییر پرداخته شده است. همچنین تغییرات درجه اختلاط بر حسب زمان در خروجی میکرومیکسر و درجه اختلاط در طول کانال خروجی بر حسب فاصله از انشعاب برای تمامی میکرومیکسرها بررسی و با هم مقایسه شده است. با توجه به نتایج می‌توان دریافت که میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلی و میکرومیکسر با موانع متوازی الاضلاع روی دیواره کانال, اختلاط را به طرز قابل توجهی افزایش می‌دهند و میکرومیکسر با موانع دایره‌ای در وسط کانال نه تنها باعث بهبود اختلاط نمی‌شوند, بلکه اختلاط را نیز نسبت به میکرومیکسر T_شکل ساده کمتر می‌کنند.

خلاصه ماشینی:

"در این مطالعه به بررسی و شبیه سازی جریان و آمیختگی دو سیال تراکم‌ناپذیر در شش میکرومیکسر T_شکل ساده، میکرومیکسر با موانع مستطیلی باریک روی دیواره کانال اختلاط، میکرومیکسر با موانع متوازی الاضلاع روی دیواره کانال اختلاط، میکرومیکسر با موانع دایره‌ای در وسط کانال اختلاط، میکرومیکسر با موانع مستطیلی ضخیم روی دو طرف دیواره کانال اختلاط و میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلی روی دیواره کانال اختلاط، برای اعداد رینولدز و اشمیت مختلف در مخلوط‌هایی با خواص ثابت و متغییر پرداخته شده است. Molecular Diffusion /الف: میکرومیکسر T_شکل ساده /ب: میکرومیکسر با موانع مستطیلی باریک روی دیواره کانال اختلاط /ج: میکرومیکسر با موانع متوازی الاضلاع روی دیواره کانال اختلاط /د: میکرومیکسر با موانع دایره‌ای در وسط کانال اختلاط /ل: میکرومیکسر با موانع مستطیلی ضخیم روی دو طرف دیواره کانال اختلاط /م: میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلی روی دیواره کانال اختلاط / شکل (5) تغییرات غلظت هندسه‌های مختلف در = پس از گذشت 150 میلی‌ثانیه. 5- نتیجه‌گیری در این مطالعه به بررسی و شبیه سازی جریان و آمیختگی دو سیال تراکم‌ناپذیر در شش میکرومیکسر T_شکل ساده، میکرومیکسر با موانع مستطیلی باریک روی دیواره کانال اختلاط، میکرومیکسر با موانع متوازی الاضلاع روی دیواره کانال اختلاط، میکرومیکسر با موانع دایره‌ای در وسط کانال اختلاط، میکرومیکسر با موانع مستطیلی ضخیم روی دو طرف دیواره کانال اختلاط و میکرومیکسر مارپیچ به صورت موانع مستطیلی روی دیواره کانال اختلاط، برای اعداد رینولدز و اشمیت مختلف در مخلوط‌هایی با خواص ثابت و متغییر پرداخته شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.