Skip to main content
فهرست مقالات

امکان‌سنجی بارورسازی ابرها با بررسی شرایط ابرناکی و برخی شاخص های ناپایداری در دشت مشهد

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (9 صفحه - از 51 تا 59)

در این تحقیق بر اساس آمار سالنامه‌های هواشناسی (2008-1986) به مطالعه ابرناکی دشت مشهد پرداخته شده و بیشترین فراوانی رخداد تمام ابری مشخص گردیده است .با در نظر گرفتن اهمیت ابرهای متوسط و پایین در فرایند بارورسازی، با استفاده از اطلاعات اداره هواشناسی سینوپتیک مشهد (2010-2001) به بررسی فراوانی تشکیل ابرهای پایین و متوسط و همچنین شرایط ابرناکی ابرهای پایین پرداخته شده است. سپس ابرهای پایین با رشد و توسعه قائم (شامل ابرهای کومه­ای نوع 2 و کومه­ای بارا)، در منطقه، مورد بررسی قرار گرفته است. از این تحقیق مشخص گردید که بیشترین ابرناکی در فصول سرد و بارانی زمستان و اوایل بهار اتفاق افتاده است. آن گاه با استفاده از داده‌های جوبالای ایستگاه مشهد و با استفاده از نرم­افزارهای اسکیوتی به بررسی دمای پایه ابر و تراز یخبندان ابرهای منطقه در دو حالت بارندگی و بدون بارندگی پرداخته شده و با استفاده از نمودارهای جوبالای موجود دمای پایه ابر، در روزهای همراه با بارندگی و بدون بارندگی در بازه زمانی (1992-2011) تعیین شده و میانگین دمای پایه ابر در هر یک از حالات به دست آمده است. سپس با استفاده از داده‌های جوبالای ایستگاه مشهد از سایت دانشگاه وایومینگشاخص­های ناپایداری، شامل شاخصK، شولتر، آب قابل بارش و شاخص CAPE در روزهایی که بارندگی رخ داده بود، در ساعت 00 گرینویچ طی سال­های 1992-2011 به دست آمده و جهت تعیین مقدار آستانه برای شاخص­ها، پس از بررسی همبستگی بین بارش 6 ساعته با هر کدام از شاخص­ها بهترین نمودار خطی توسط نرم­افزارSPSS به این داده‌ها برازش داده شده است. از بررسی‌ها مشاهده شد همبستگی بین بارش تجمعی شش ساعته با شاخص‌های K و آب قابل بارش مثبت و در سطح 1 درصد معنی دار می‌باشد، ولی در مورد شاخص‌های ناپایداری شولتر و CAPE با توجه به میزان همبستگی و سطح معنی­داری، نمی‌توان از این شاخص­ها در تعیین آستانه مناسب جهت بارورسازی ابرها استفاده کرد. در مجموع داده‌ها پراکندگی بالایی را مشخص کردند.

خلاصه ماشینی:

"سپس با استفاده از داده‌های جوبالای ایستگاه مشهد از سایت دانشگاه وایومینگ4 شاخص‌های ناپایداری، شامل شاخص5K، شولتر6، آب قابل بارش7 و شاخص 8CAPE در روزهایی که بارندگی رخ داده بود، در ساعت 00 گرینویچ طی سال‌های 1992-2011 به دست آمده و جهت تعیین مقدار آستانه برای شاخص‌ها، پس از بررسی همبستگی بین بارش 6 ساعته با هر کدام از شاخص‌ها بهترین نمودار خطی توسط نرم‌افزارSPSS به این داده‌ها برازش داده شده است. از بررسی‌ها مشاهده شد همبستگی بین بارش تجمعی شش ساعته با شاخص‌های K و آب قابل بارش مثبت و در سطح 1 درصد معنی دار می‌باشد، ولی در مورد شاخص‌های ناپایداری شولتر و CAPE با توجه به میزان همبستگی و سطح معنی‌داری، نمی‌توان از این شاخص‌ها در تعیین آستانه مناسب جهت بارورسازی ابرها استفاده کرد. برای بررسی خصوصیات فیزیکی ابرها، نمودارهای جوبالا و شناسایی ابرهای مستعد جهت بارورسازی از داده‌های سایت دانشگاه وایومینگ استفاده گردیده و برخی شاخص‌های ناپایداری، شامل شاخص K، شولتر، آب قابل بارش و شاخص CAPE در ساعت00 گرینویچ طی سال‌های 1992تا 2011 به دست آمده و میزان همبستگی هر کدام از آن‌ها با میزان بارندگی 6 ساعته (از ساعت00 تا 06 گرینویچ( بررسی و تجزیه و تحلیل گردیده است. از بررسی‌ها مشخص شد که در منطقه مشهد همبستگی بین بارش تجمعی شش ساعته با شاخص‌های K و آب قابل بارش مثبت و در سطح 1درصد معنی‌دار می‌باشد ولی در مورد شاخص‌های ناپایداری شولتر و CAPE با توجه به میزان همبستگی و سطح معنی‌داری، نمی‌توان از این شاخص‌ها در تعیین آستانه مناسب جهت بارورسازی ابرها استفاده کرد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.