Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین مناسب‌ترین توزیع آماری برای پیش‌بینی دبی متوسط سالانه با دوره‌های بازگشت مختلف (مطالعه موردی: 6 ایستگاه هیدرومتری در استان گیلان)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (9 صفحه - از 61 تا 69)

عملکرد هر پروژه آبی بستگی به پیش­بینی وقایع هیدرولوژیکی در آینده دارد .در هیدرولوژی استفاده از مدل­های فیزیکی برای پیش­بینی وقایع آینده مقدور نمی­باشد و غالبا از مدل­های مجرد که سیستم را بر اساس مفاهیم ریاضی تشریح می­کند استفاده می‌شود. استفاده از توزیع­های آماری برای برآورد دبی متوسط سالانه با دوره­های بازگشت مختلف جهت طراحی سازه­های آبی یکی از روش­های متداول است. در این تحقیق برای به دست آوردن مناسب­ترین توزیع­های آماری جهت برآورد دبی متوسط سالانه با دوره­های بازگشت مختلف، داده­های دبی متوسط سالانه 6 ایستگاه هیدرومتری استان گیلان به نام­های پونل، رودبارسرا، طول­لات، شلمان، ماشین­خانه و هراتبر؛ طی یک دوره آماری 50 ساله (سال 1344 تا 1394) جمع­آوری گردید. با استفاده از روش ران تست (Run Test) تصادفی بودن داده­ها، تست گردید و سپس با انواع توزیع­های آماری مربوطه در محیط نرم افزار SMADA که مبتنی بر روش گشتاورها می‌باشد برازش داده شد. در نهایت بهترین توزیع با استفاده از شاخص‌های آماری ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) برای همه ایستگاه‌ها هیدرومتری تعیین شد. نتایج نشان داد که آمار دبی متوسط سالانه ایستگاه‌ها پونل، شلمان، طول­لات، ماشین­خانه و هراتبر با توزیع لوگ­ پیرسون نوع سه (Log pearson type III) و ایستگاه رودبارسرا با توزیع لوگ نرمال سه پارامتری (3Parameter Log Normal) بیشترین برازش و انطباق را نشان می­دهند. بنابراین با استفاده از بهترین توزیع­ها که در بالا ذکر شد دبی­های با دوره بازگشت 2، 3، 5، 10، 25، 50، 100 و 200 ساله برآورد شدند.

خلاصه ماشینی:

"ارزیابی توزیع‌های آماری نشان می‌دهد که در ایستگاه‌ها هیدرومتری پونل، شلمان، طول‌لات، ماشین‌خانه و هراتبر توزیع لوگ پیرسون تیپ سه و در ایستگاه رودبارسرا توزیع لوگ نرمال سه پارامتری با کمترین مقادیر RMSE و MAPE مناسب‌ترین توزیع‌های آماری جهت پیش‌بینی دبی متوسط با دوره ‌بازگشت‌های مختلف می‌باشند. همچنین با توجه به این نتایج در ایستگاه رودبارسرا نیز توزیع‌های لوگ نرمال سه پارامتری، پیرسون تیپ سه، لوگ نرمال دو پارامتری، لوگ پیرسون تیپ سه، گمبل تیپ یک و نرمال به ترتیب با کمترین مقادیر RMSE و MAPE مناسب‌ترین توزیع‌های آماری برای جهت پیش‌بینی دبی متوسط با دوره بازگشت‌های مختلف می‌باشند. برای ایستگاه طول‌لات توزیع‌های لوگ پیرسون تیپ سه، پیرسون تیپ سه، لوگ نرمال سه پارامتری، نرمال، لوگ نرمال دو پارامتری و گمبل تیپ یک به ترتیب با کمترین مقادیر RMSE و MAPE برازش و انطباق خوبی با داده‌های مشاهداتی دارند و بهترین توزیع‌های آماری جهت پیش‌بینی دبی متوسط با دوره بازگشت‌های مختلف می‌باشند. در این تحقیق برای به دست آوردن مناسب‌ترین توزیع‌های آماری جهت برآورد دبی متوسط سالانه با دوره‌های بازگشت مختلف، داده‌های دبی متوسط سالانه 6 ایستگاه هیدرومتری استان گیلان به نام‌های پونل، رودبارسرا، طول‌لات، شلمان، ماشین‌خانه و هراتبر؛ طی یک دوره آماری 50 ساله (سال 1344 تا 1394) جمع‌آوری گردید و با استفاده از انواع توزیع‌های آماری مربوطه در محیط نرم‌افزار SMADA که مبتنی بر روش گشتاورها می‌باشد برازش داده شد و بهترین توزیع برای همه ایستگاه‌های هیدرومتری تعیین شد."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.