Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و ارزیابی تاثیرات توپوگرافی بر کیفیت آب آشامیدنی با استفاده از روش Fuzzy-AHP مطالعه موردی: حوضه دارنجان، جنوب فیروزآباد، استان فارس

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (18 صفحه - از 21 تا 38)

کلیدواژه ها :

لندفرم ،کیفیت آب شرب ،Fuzzy AHP

در این مطالعه هدف تعیین کیفیت آب شرب با استفاده از روش Fuzzy-AHP در حوضه دارنجان در جنوب فیروزآباد فارس می‌باشد. به منظور تعیین کیفیت آب شرب منطقه مورد مطالعه پارامترهایی از قبیل سختی کل، کلسیم، منیزیم، سدیم، هدایت الکتریکی، سولفات و کل مواد جامد محلول بررسی شد. در این مطالعه ابتدا با استفاده از روش کریجینگ (مدل­های گوسی، کروی، دایره­ای و نمائی) نقشه پهنه­بندی هر یک از پارامترها تعیین و سپس با استفاده از توابع عضویت نقشه فازی هر یک از پارامترهای موثر در کیفیت آب شرب تهیه شد. در مرحله بعد با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن هر یک از لایه­ها مشخص و در نهایت در محیط GIS نقشه کیفیت آب تهیه گردید. نتایج نشان داد که فقط 38/4 درصد از منطقه دارای کیفیت بسیار خوب، 33/23 کیفیت خوب، 01/64 کیفیت متوسط و 29/8 درصد دارای آب با کیفیت نامناسب می­باشند. از طرفی به منظور تعیین میزان ارتباط کیفیت آب با ویژگی­های توپوگرافی در منطقه مورد مطالعه، با استفاده از شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI) نقشه لندفرم­ها تهیه گردید. همچنین مشخص گردید که بیشترین کیفیت آب در لندفرم­های رودخانه، دره­ها، زهکش­های بالا دست و خط الراس­ها می‌باشد. در حالی که کمترین کیفیت آب شرب در دشت­ها و دشت سرها منطقه مورد مطالعه واقع شده است.

خلاصه ماشینی:

"شکل (5): مراحل روش Fuzzy-AHP به منظور تعیین کیفیت آب شرب منطقه مورد مطالعه طبق شکل (5)، در این مدل ابتدا با استفاده از مدل‌های درون‌یابی نقشه هر یک از پارامترها با استفاده از 40 نقطه نمونه تهیه می‌شود. جدول (4): طبقه بندی انواع لندفرم ها بر اساس شاخص موقعیت توپوگرافی (Weiss, 2006) رجوع شود به تصویر صفحه نتایج و بحث زمین آمار در این مطالعه از روش کریجینگ به منظور پیش‌بینی پارامترهای موثر در کیفیت آب شرب که شامل کلسیم، منیزیم، کلر، سختی کل، هدایت الکتریکی، سولفت و کل مواد جامد محلول استفاده شد. / / TH Ca / / Mg Cl / / Na EC / / So4 TDS شکل (7): نقشه فازی هر یک از پارامترهای موثر در کیفیت آب شرب منطقه مورد مطالعه در نهایت با استفاده از روش AHP و استفاده از ماتریس مقایسه زوجی، بر اساس درجه اهمیتی که هر یک از این عناصر در تعیین کیفیت آب دارند، وزن هر یک از پارامترها تعیین شد. نتایج حاصل از مقایسه زوجی هر یک از این پارامترها نشان داد که با توجه به نرخ سازگاری 091/0 کلسیم دارای بیش‌ترین وزن (33/0) و کل مواد جامد محلول کم‌ترین اهمیت (وزن 02/0) در تعیین کیفیت آب شرب منطقه مورد مطالعه دارند (جدول 6). جدول (6): ماتریس مقایسه زوجی هر یک از پارامترهای موثر در تعیین کیفیت آب شرب منطقه مورد مطالعه رجوع شود به تصویر صفحه نقشه نهایی کیفیت آب شرب منطقه مورد مطالعه با ضرب کردن نقشه فازی هر یک از پارامترها در وزن اختصاص یافته به آن‌ها طبق جدول (3) تهیه شد که در شکل (8) نشان داده شده است."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.