Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل فرکانسی و پیش بینی تغییرات سطح تراز آب خزر جنوبی با استفاده از داده های ارتفاع سنجی میدانی

نویسنده:

(8 صفحه - از 59 تا 66)

در این تحقیق با استفاده از داده های میدانی،نوسانات تراز آب ایستگاه های انزلی نکاو نوشهر در سواحل خزر جنوبی مورد تحلیل وپیش بینی قرارگرفته است.از داده های میدانی ارتفاع سنجی ایستگاه انزلی به مدت 10 سال ،ایستگاه نوشهر به مدت 6سال و ایستگاه نکاء به مدت 9 سال استفاده شده است. جهت تحلیل این اندازه گیری ها از روش آنالیز فوریه ، سریهای زمانی و تحلیل فرکانسی استفاده شده است. طیف فرکانسی حدود 08/0 همراه با هارمونیک های آن بیشترین نقش را دارد. در صورتی که از مدلهای خطی AR یا ARMA برای مدلسازی این سری های زمانی استفاده شود، نتایج پیش بینی مدل آماریARMA با رفتار فرکانسی سطح آب دریا در ایستگاههای انزلی، نکا و نوشهر انطباق بیشتری دارد. نمودارهای پیش بینی سطح آب دریا در این سه ایستگاه نشان می دهد که سطح آب دریا در این ایستگاههادر حال افزایش می باشد. بطوریکه ارتفاع سطح آب پس از 12 ماه آینده در ایستگاه های انزلی، نکا و نوشهر به ترتیب برابر 91/25- ، 81/25- و 79/25- متر است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.