Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی مدل نفوذپذیری فیلیپ با استفاده از نتایج آزمایش استوانه مضاعف در حوضه آبریز مند (شهرستان دشتی – استان بوشهر)

نویسنده:

(9 صفحه - از 29 تا 37)

پارامترهای مختلفی از جمله جنس خاک، لایه های خاک، ساختمان و بافت خاک، شیب زمین، پوشش گیاهی و رطوبت اولیه و ... در میزان نفوذپذیری خاک یک منطقه دخالت دارند. هر حوضه آبریز و ساحل هر رودخانه بر اساس اقلیم خاص خود پارامترهای منحصر به خودی دارد. در این تحقیق سواحل یکی از رودخانه دائمی استان بوشهر(رودخانه مند – شهرستان دشتی) طی شبکه بندی خاصی با حفر تعداد 60 چاهک مورد مطالعه قرار گرفت. در این چاهک ها میزان نفوذ عمودی آب به خاک با روش آزمایش صحرایی استوانه مضاعف با سه تکرار اندازه گیری شد. پس از تهیه منحنی های نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ، جهت تعیین بهترین ضرایب مدل فیلیپ یک برنامه کامپیوتری به زبان ویژوال بیسیک نوشته شد تا ضرائب معادلاتی که کمترین خطا یا کمترین واریانس(S2) را نسبت به منحنی های بدست آمده از آزمایشات نشان می دهند به عنوان بهترین ضرائب بدست آمده تعیین نماید. با قرار دادن حالتهای مختلفی از ضرایب(برای هر آزمایش بیش از یک میلیون حالت) در این برنامه کامپیوتری، بهترین ضرایب این مدل را که با آزمایشات میدانی در حوضه مورد مطالعه تطابق بیشتری داشت با میانگین خطای 82/8 درصد، انتخاب گردید.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.