Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی اثرات فضاهای عمومی در تغییر سبک زندگی (مطالعه موردی: منطقه 18 شهرتهران)

نویسنده:

چکیده:

در جوامع امروزی، سبک زندگی نقش مهمی در زندگی ایفا می‌نماید، چراکه با مسائل کلیدی و حساسی ازجمله؛ الگوی مصرف، هویت (تمایز) فردی و اجتماعی، فعلیت بخشیدن به قدرت تشخیص و انتخاب یا حداقل ایجاد احساس آزادی عمل، پیوند خورده است. مسائلی که پاره‌ای از بنیادی‌ترین ابعاد انسانی را بیان می‌کند. فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در تغییر نگرش و شیوه‌های زندگی مردم تاثیرگذارند. از این رو در این پژوهش ارزیابی اثرات پنج فضای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه ۱۸ شهرداری تهران از سال ۱۳۸۰ تاکنون بر تغییر سبک زندگی،هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می‌دهد. فضاهای عمومی، زمینه لازم برای برخورد و این مقاله برگرفته از پایان‌نامه تعامل بیشتر شهروندان را فراهم ساخته و با ارائه خدمات به آن‌ها می‌توانند عاملی جهت تغییر شیوه زندگی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان باشند. بدین منظور با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۵ پرسی‌نامه بین مراجعین این مراکز توزیع گردید. تحلیل و استتتاج با استفاده از آزمونT تک نمونه‌ای انجام گرفت، نتایج این آزمون نشان داد که فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری زمینه لازم برای تغییر شیوه‌ی زندگی شهروندان از سنتی به مدرن را فراهم نموده‌اند. سپس با توجه به روش AHP پردیس تماشا با بیشترین امتیاز و مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی با کمترین امتیاز از نظر ارائه خدمات و میزان اثرگذاری به ترتیب در رتبه اول و آخر قرار گرفتند. در نهایت به منظور شناسایی نقاط قوت، ضعفء فرصت و تهدید از ماتریس SWOT استفاده گردیدء طبق نتیجه به دست آمده از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی، راهبرد تهاجمی برای افزایش تاثیر فضاهای فرهنگی» ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی انتخاب شد.

کلیدواژه ها:

فضا ، سبک زندگی ، شهر تهران ، منطقه 18 ، فضای‌عمومی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.