Skip to main content
فهرست مقالات

مدل سازی برخورد سونامی به پایه‌های پل با چیدمان متفاوت به روشSPH

نویسنده:

(11 صفحه - از 37 تا 47)

سونامی از پدیده هایست که خسارات فراوانی بر تاسیسات دریایی وارد می کند؛ دانستن رفتار و عوامل موثر در آن برای مقابله و کاهش اثرات مخرب آن ضروری است. در سالهای اخیر روش لاگرانژی هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) به عنوان روش بدون شبکه برای بررسی هیدرودینامیک سیالات و مدلسازی سطح آزاد جریان استفاده می‌شود. در این مقاله برای بررسی اثر هیدرودینامیک موج سونامی، ستونهای با فاصله‌ مختلف بین آنها با استفاده از روش SPH شبیه‌سازی شده است. ابتدا مدل‌سازی انجام شده با نتایج آزمایشگاهی صحت سنجی شد و نتایج دارای تطابق قابل قبولی در مقایسه با داده‌های تحقیقات پیشین بوده است. برای بررسی انسداد، چهار حالت با در نظر گرفتن دو و سه ستون در مدل شبیه‌سازی شده است. نتایج نشان داد که هرچه فاصله بین پایه‌ها بیشتر باشد؛ سرعت در کف زیاد‌تر می‌شود. همچنین با کاهش فاصله بین ستون‌ها مقدار متوسط نیروی وارد بر ستون‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین در سازه‌هایی با چنین شرایطی باید اثر فاصله بر سرعت سیال و نیروی وارده را بطور همزمان در نظر گرفت و حالت بهینه را با توجه به شرایط مسئله انتخاب نمود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.