Skip to main content
فهرست مقالات

شناسایی فرصت های اقتصادی ورزش های ساحلی (مطالعه موردی: باشگاه های فوتبال ساحلی مازندران)

نویسنده:

(13 صفحه - از 20 تا 32)

در میان ورزش‌ها فوتبال پرطرفدارترین، پربیننده‌ترین و هیجان‌انگیزترین رشته ورزشی در جهان محسوب می‌شود و کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست؛ ازاین‌رو هدف از تحقیق حاضر شناسایی فرصت‌های اقتصادی ورزش‌های ساحلی مطالعه موردی باشگاه‌های فوتبال ساحلی مازندران می باشد. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی است که ازنظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل نخبگان دانشگاهی، مدیران، مربیان، داوران و ورزشکاران، مدیران و کارشناسان اقتصادی استان مازندران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس نمونه پژوهش انتخاب شد. در مرحله اول تحقیق با استفاده از انجام مصاحبه با 25 نفر از جامعه آماری، فرصت‌های اقتصادی شناسایی شد. در مرحله دوم و سوم، فرصت‌های شناسایی‌شده توسط گروه دلفی (25 نفر) بررسی شد؛ در این دو مرحله عواملی که حداقل 60 درصد دارای پاسخ مثبت بودند برای مرحله بعد باقی -ماندند. در مرحله نهایی رتبه بندی فرصت‌های شناسایی شده در سه مرحله قبل با استفاده از پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت انجام شد. برای رتبه بندی فرصت‌ها از آزمون فریدمن در قالب نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ساحلی بودن استان و به تبع آن وجود زمین فوتبال ساحلی با میانگین رتبه‌ای 58/25، موثرترین و هم‌جواری با پایتخت با میانگین رتبه‌ای 86/14، کم اثرترین فرصت اقتصادی باشگاه‌های فوتبال ساحلی مازندران می‌باشد؛ بنابراین به مدیران ورزشی کشور و استان مازندران پیشنهاد می‌گردد با توجه به اولویت‌های ارائه‌شده در این تحقیق و تحقیقات مشابه اقدام به برنامه‌ریزی‌های استراتژیک نمایند تا درنهایت موجبات رشد و پیشرفت اقتصادی باشگاه‌های فوتبال ساحلی را شاهد باشیم.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.