Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت نیروی انسانی در یگان‌های شناور نیروی دریایی راهبردی

نویسنده:

(12 صفحه - از 22 تا 33)

در دهه‌های اخیر اهمیت و نقش دریا در برنامه‌های توسعه جوامع باعث گردیده تا به کلیه عوامل تأثیرگذار در کسب اهداف راهبردی سازمان‌های دریایی بطور دقیق و علمی نگریسته شود. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت نیروی انسانی در یگان‌های شناور نیروی دریایی است، که در شرایط خاص حاکم بر محیط کار در دریا، مدیران، در ارتباط با نیروی انسانی، با آنها رو برو می باشند. این تحقیق از حیث هدف کاربردی و برای دستیابی به هدف نهایی آن روش تحقیق آمیخته اکتشافی – مدل پدیدار شناسی– استفاده و در دو مرحله مستقل کیفی و کمی انجام پذیرفت. در مرحله کیفی، نخست برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه بهره گرفته شد و با استفاده از روش نمونه‌برداری هدفمند قضاوتی، مصاحبه شوندگان از بین فرماندهان و افسران با تجربه، انتخاب شدند. نتیجه مصاحبه‌های انجام شده، منجر به شناسایی مولفه‌های مشترکی به عنوان شاخص‌های تأثیرگذار بر مدیریت نیروی انسانی در یگان‌های شناور گردید. سپس با استفاده از توزیع پرسشنامه دلفی بین مجربین و نخبگان ضمن تأیید، اولویت‌بندی آنها نیز مشخص شدند. در مرحله کمی، با استفاده از نتایج پرسشنامه محقق ساخته،(که بر اساس یافته‌های تحقیق در مرحله کیفی بنا شده است) و توزیع آن بین فرماندهان و افسران ارشد یگان‌های شناور، چالش‌های این حوزه شناسایی و تبیین گردیدند که عبارتند از: سختی کار، حقوق و مزایا، فشار روانی، مدت دریانوردی، مسوولیت زیاد مدیران، خطرپذیری بالا، دشواری جایگزینی نیروی ماهر، آمیختگی محیط کار و زندگی، نیاز به آموزش مستمر و تغییر شرایط جامعه . آنچه مسلم است، نتایج حاصل از این پژوهش، می‌تواند فرماندهان و افسران کشتی‌ها و مدیران ستادی این حوزه را در تحلیل عملکرد کارکنان و برنامه‌ریزی منابع انسانی یاری رساند.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.