Skip to main content
فهرست مقالات

مهارت های راهبردی در مدیریت دانشگاهی

نویسنده:

(11 صفحه - از 135 تا 145)

امروزه عملکرد سازمان ها را در برنامه راهبردی مدیران آن جست وجو می کنند. راهبردهای قوی، سازمان ها را می سازند و راهبردهای ضعیف سازمان ها را از بین می برند. لذا، ضروری است مهارت های اساسی برای خلق راهبردهای اثربخش شناسایی شوند. بر این اساس، این پژوهش با هدف شناسایی مهارت های راهبردی مدیران دانشگاه انجام شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدار نگاری بود. شرکت کنندگان پژوهش، مدیران دانشگاه های دولتی شهر تهران و مدیران مراکز ارزیابی و نظارت بر عملکرد دانشگاه بودند. با روش نمونه گیری شدت، مدیران دانشگاه های الزهرا (س)، تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، تربیت مدرس و خوارزمی در این پژوهش شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بود. داده های پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی بررسی شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد مدیران راهبردی دانشگاه ها افزون بر مهارت های عمومی مدیریت، به مهارت های راهبردی شامل: مهارت تفکر و شم راهبردی، سیاستگذاری راهبردی، هنر اداره سرمایه راهبردی، ارتباطات و اخلاق راهبردی نیازمند هستند. ضروری است در جهت تدوین و اجرای اثربخش برنامه راهبردی دانشگاه، دوره های مهارت آموزی راهبردی برای مدیران آموزش عالی طراحی و برگزار شود.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.