Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عوامل موثر بر رفتارهای مدیریت منابع آب کشاورزان(مطالعه‌ی موردی: دشت همدان-بهار)

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 1 تا 10)

چکیده:

هم اکنون بیشتر مناطق جهان با کمبود آب و مسائل جدی زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های کشاورزی روبه‌رو شدهاند، به‌طوری که رقابت سنگینی بر سر منابع کمیاب آب، به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، به‌وجود آمده است. از این رو مدیریت منابع آب از موضوعی فرعی به مسئلهای اصلی و پر اهمیت تبدیل شده است. بنابراین، بررسی رفتار کشاورزان در قبال منابع آب از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار می‌باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به فعالیت‌های مدیریتی منابع آب آنها در دشت همدان-بهار می‌باشد. روش این پژوهش از نوع توصیفی، و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه متغیرهای موثر بر نگرش کشاورزان، و پرسشنامه رفتارهای مدیریت منابع آب می‌باشد. جامعه‌ی آماری تحقیق مورد نظر 476 نفر از کشاورزان آبی کار دشت همدان-بهار با چاه‌های با عمق بیشتر از 150 متر بوده‌اند، که 250 نفر از آنها به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدهاند. در این تحقیق داده‌ها با استفاده از آزمون آماری وایازی چندگانه تحلیل شده‌اند، که بر اساس نتایج آنها، عوامل درک آسیب‌پذیری (48/0=β)، درک شدت تخریب (55/0=β)، درک موانع حفاظت از منابع آب (57/0=β) و مسئولیت‌پذیری (42/0=β)، با رفتارهای مدیریت منابع آب در سطح (p <0/01) همبستگی معناداری را داشتند.

کلیدواژه ها:

پژوهش توصیفی ،عوامل موثر بر رفتارهای کشاورزان ،رفتارهای مدیریت منابع آب ،کاربران آبی


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.