Skip to main content
فهرست مقالات

مطالعه عددی اثر زاویه اریب در کانال مرکب با سیلاب دشت‌های مورب بر اندر کنش بین جریان در کانال اصلی و سیلاب‌دشت‌ها

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (14 صفحه - از 101 تا 114)

چکیده:

در این تحقیق تلاش شده‌است که میدان جریان شامل توزیع سرعت و تنش برشی مرزی در کانال‌های مرکب با سیلاب‌دشت‌های مورب برای دو زاویه اریب 1/5 و 2/9 درجه و عمق‌های نسبی 15/0، 24/0، 41/0 و 50/0 به‌صورت عددی شبیه‌سازی شود. به این منظور از مدل آشفتگی k-e و نرم‌افزار ANSYS-CFX استفاده شده‌است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی توزیع سرعت و تنش برشی در دو مقطع انتخاب و با داده‌های به‌دست‌آمده در آزمایشگاه هیدرولیک مستقر در والینگفورد Flood Channel Facility)) کشور انگلستان مقایسه شده‌است. بررسی‌ها نشان‌دهنده انطباق قابل قبول بین داده‌های آزمایشگاهی با نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی می‌باشد. با کمک معادلات اندازه حرکت توسعه داده‌شده برای حجم کنترل‌هایی در سیلاب‌دشت‌ها، اندرکنش بین جریان در کانال اصلی و سیلاب‌دشت‌ها برای زوایای اریب و عمق‌های نسبی مختلف، مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که عموما به‌دلیل تبادل جرم بین کانال اصلی و سیلاب‌دشت‌ها با افزایش زاویه اریب و عمق آب، نیروی برشی ظاهری در فصل مشترک قائم بین جریان در کانال اصلی و سیلاب‌دشت‌ها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه ها:

شبیه‌سازی عددی ،مدل آشفتگی ،نیروی برشی ظاهری ،کانال مرکب با سیلاب‌دشت‌های مورب


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.