Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد عوامل مکمل با استفاده از شبکه های عصبی؛ موردکاوی شرکت های قطعه سازی خودرو

نویسنده مسئول:

نویسنده:

چکیده:

بسیاری از پژوهش ها دلالت بر آن دارند که رابطه معنادار و مثبتی میان فناوری اطلاعات و عملکرد سازمان وجود ندارد که این پدیده به متناقض نمای فناوری اطلاعات موسوم است؛ به طوری که سرمایه گذاری روی فناوری اطلاعات به شرطی می تواند به بهبود عملکرد منجر شود که توجه زیادی به دارایی های مکمل سازمان همچون فرایندهای کسب وکار و زیرساخت های سازمانی انجام شده باشد. از سوی دیگر، نظر به محدودیت منابع سازمان ها، امکان سرمایه گذاری روی همه این دارایی ها وجود ندارد؛ از این رو باید اولویت های سرمایه گذاری در این زمینه مشخص شوند. در این مقاله، سیستم جدیدی برای ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد عوامل مکمل توسعه داده شده است که در آن از شبکه های عصبی برای رتبه بندی اولویت های سرمایه گذاری روی این عوامل بهره برده شده است. برای موردکاوی سیستم پیشنهادی، دادگان ۱۰۲ شرکت قطعه ساز خودرو گردآوری شده است که از آن برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری روی فناوری اطلاعات و مکمل های آن در شرکت های قطعه ساز خودرو استفاده شده است، به طوری که این عوامل بر اساس میزان اثرگذاری شان روی عملکرد سازمان رتبه بندی شده اند.

کلیدواژه ها:

شبکه های عصبی ،سیستم پشتیبان تصمیم ،قطعه سازان خودرو ،ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات ،دارایی های مکمل


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.