Skip to main content
فهرست مقالات

یک روش فراابتکاری ترکیبی برای مسئله مکان یابی-مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار با پنجره های زمانی سخت

نویسنده:

نویسنده مسئول:

چکیده:

مسئله مکان یابی- مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار۱ (CLRP)‌، یکی از حوزه های جدید تحقیقاتی در مدیریت پخش است. این موضوع، دو مسئله مشکل مکان یابی تسهیلات و مسیریابی وسایل نقلیه را با یکدیگر ترکیب می کند. هدف از CLRP گشودن مجموعه ای از دپو ها، تخصیص مشتری ها به دپو های احداث شده و سپس طراحی تورهای وسیله نقلیه برای کمینه کردن هزینه کل است. محدودیت پنجره های زمانی کاربردهای زیادی در دنیای واقعی دارد، با این وجود در CLRP اهمیت کمی به آن داده شده است. این مقاله، مسئله مکان یابی- مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت دار را با پنجره های زمانی سخت۲ (CLRPHTW)‌ در نظر می گیرد. در این مقاله، ابتدا یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط برای CLRPHTW ارائه شده و سپس روشی فراابتکاری بر مبنای الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر برای حل این مسئله پیشنهاد می شود. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، این چارچوب با استفاده از یک مجموعه مثال های آزمایش مورد بررسی قرار می گیرد. آزمایش های محاسباتی کارآیی روش پیشنهادی را نشان می دهند.

کلیدواژه ها:

مکان یابی ، جستجوی همسایگی متغیر ، روش فرا ابتکاری ، پنجره زمانی ، مسیریابی وسیله نقلیه ، بهینه سازی ترکیب


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.