Skip to main content
فهرست مقالات

الگوریتم ممتیک برای طراحی شبکه هاب ظرفیت محدود با شرایط نبود قطعیت تقاضا و اختلال

نویسنده:

نویسنده مسئول:

چکیده:

مسایل مکان یابی هاب، یکی از توسعه های مسایل مکان یابی سنتی بوده که کاربردهای متعددی در طراحی شبکه های حمل و نقل، پستی، و مخابراتی دارند. با وجود توجه مشهود محققان به این مسایل در طی سالیان اخیر، تحقیق های اندکی در زمینه طراحی شبکه های هاب با شرایط نبود قطعیت و اختلال انجام شده است. در این تحقیق، مسئله مکان یابی هاب با ظرفیت محدود و تخصیص یگانه با شرایط نبود قطعیت تقاضای جریان و اختلال در ظرفیت تسهیلات، بررسی شده و ضمن پیشنهاد یک مدل ریاضی بر پایه مفهوم بودجه نبود قطعیت ، یک روش حل ترکیبی بر پایه الگوریتم ممتیک و جستجوی همسایگی متغیر ارائه شده است. نتایج محاسباتی، حاکی از دقت بالای روش حل پیشنهادی در حل مسایل نمونه است. همچنین، نتایج به دست آمده از آزمایش های شبیه سازی مونت کارلو برای بررسی اثر نبود قطعیت بر عملکرد پیکربندی های مختلف شبکه هاب، نشان دهنده اهمیت در نظرگیری شرایط نبود قطعیت و اختلال در هنگام طراحی شبکه های هاب هستند.

کلیدواژه ها:

اختلال ، بهینه سازی استوار ، جستجوی همسایگی متغیر ، الگوریتم ممتیک ، نبود قطعیت ، مکان یابی هاب


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.