Skip to main content
فهرست مقالات

بهبود روش های بهره برداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی ریاضی و سیستم های خبره فازی

نویسنده مسئول:

نویسنده:

چکیده:

در این مقاله، روشی جدید برای بهره برداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی ارائه شده است. در حالت بهره برداری عادی از نیروگاه، دو پارامتر بازدهی و ریسک اهمیت بسیاری دارند. در وضعیت فعلی، مقدار تولید درخواستی از نیروگاه از طرف مرکز کنترل (مدیریت و راهبری شبکه برق ایران) اعلام می شود و مرکز کنترل و بازار برق و اپراتورهای نیروگاه ها به صورت مساوی این مقدار درخواستی را بین واحدها توزیع می کنند که از نظر بازدهی و ریسک، اقتصادی و بهینه نیست. در روش پیشنهادی، داده های لحظه ای واحدهای نیروگاه، پس از فازی شدن وارد سیستم خبره فازی می شوند. سپس با توجه به شرایط واحدها، دو مقیاس به عنوان بازدهی و ریسک برای هر واحد، مشخص و به صورت غیرفازی شده در خروجی سیستم خبره ارائه می شود. سپس، این پارامترها در یک مدل برنامه ریزی ریاضی دوهدفه به عنوان ضرایب معادله ها به کار می روند و پس از حل مدل ریاضی، بهترین ترکیب ممکن از توزیع بار واحدهای نیروگاهی، براساس بازدهی و ریسک آن ها به برنامه ریز ارائه می شود. درنهایت، به کمک مثالی عددی، میزان تاثیر و کارایی روش پیشنهادی در عمل بررسی می شود.

کلیدواژه ها:

برنامه ریزی ریاضی ،سیستم های پشتیبان تصمیم ،بهره برداری نیروگاه ،روش حدی تقویت شده ،سیستم های خبره فازی ،سیستم های مبتنی بر قاعده


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.