Skip to main content
فهرست مقالات

مدیریت ریسک و ارزش در امنیت سایبری سازمانی

نویسنده:

(11 صفحه - از 64 تا 74)

چکیده:

مدیریت ریسک را می‌توان فرآیندی برای حفظ دارایی ها، قدرت و امنیت دانست و مهندسی ارزش، مدیریت ارزش بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت ‌ریسک به حساب می آید. ‌یکپارچه سازی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک باعث ایجاد هم افزایی می‌شود؛ این هم افزایی وقتی در امنیت سایبری پیاده شود، می تواند بر امنیت سایبری تاثیر بگذارد. این مقاله ارزیابی ریسک امنیت سایبری مبتنی بر ارزش، درجه تاثیر و درجه سختی بررسی می‌کند. دراین پژوهش با هدف کسب نظر خبرگان درباره ریسک های امنیت اطلاعات سازمانی پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد، از میان عوامل امنیت اطلاعات۵۵ ریسک امنیتی استخراج شد که سرانجام در قالب ۱۵ ریسک امنیتی مشخص شد. در این پرسشنامه، هر یک از خبرگان که تعداد آنها ۱۰ نفر بود نظر خود را درباره میزان ریسک تک تک عوامل برای امنیت اطلاعات در طیف پنج گانه لیکرت از طریق متغیرهای کلامی)خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد)و با رویکردی مدیریت ارزش ابراز کردند. درجه تاثیر هزینه هر ریسک و سختی آن برای سازمان مشخص شد. در این مطالعه که مطالعه تطبیقی بین ریسک ها از نظر ارزش آن ها برای سازمان بود، یافته ها نشان داد عملکرد توام مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در امنیت، با افزایش امنیت همراه خواهد بود بوده است

کلیدواژه ها:

ارزش ،مدیریت ریسک ،امنیت سایبر


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.