Skip to main content
فهرست مقالات

شبیه‌سازی ایرودینامیکی نیروی هوا در اسکی به روش دینامیک سیالات محاسباتی

نویسنده:

نویسنده مسئول:

(8 صفحه - از 15 تا 22)

چکیده:

ورزشکاران در اسکی کوهستان، اغلب از سرعت ۱۲۳ کیلومتر در ساعت عبور میکنند و مقاومت هوا به طور فراوان ای در نتیجه مسابقه تاثیر می‌گذارد. در مطالعه حاضر مطالعه در مورد مقاومت هوا در اسکی آلپاین به روش عددی صورت گرفته است. علاوه بر آن نتایج شبیه سازی با نتایج اندازه‌گیری از تونل‌های باد و اسکی بازان واقعی اعتبار سنجی شده است. از نتایج این مطالعه برای مشخص نمودن توزیع سرعت جریان و ساختار گرداب اطراف اسکی باز استفاده شده است. در مطالعه حاضر، با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی برای به دست آوردن دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شده است. به منظور مطالعه نیروهای اعمال شده بر اسکی باز، برحسب میزان سرعت ورزشکار، مقدار نیروهای ایرودینامیکی محاسبه شدند. برای حل میدان جریان از روش حجم محدود در آن استفاده شد. در این تحقیق، جریان سیال در اطراف اسکی باز به روش عددی حجم محدود شبیه سازی گردید. میدان جریان با فرض جریان آشفته و جریان پایا مدلسازی و حل شد. نتایج این مطالعه با تحقیقات قبلی مقایسه و اعتبار سنجی شد. پس از اعتبار سنجی نتایج رابطه بین سرعت جریان و نیروهای پسا و برآ مشخص شد. با بررسی ساختار گردابه نقاط اصلی افت فشار مشخص شد. نتایج نشان می‌دهد که نیروی مقاوم ایرودینامیکی در سرعت حداکثر ورزشکار برابر با ۱۸۳ نیوتن است.

کلیدواژه ها:

اسکی ، دینامیک سیالات محاسباتی ، پسا ، نیروهای ایرودینامیکی ، برآ


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.