Skip to main content
فهرست مقالات

نقش ساختار شبکه معابر شهری در شکل گیری فضاهای بی دفاع شهری نمونه موردی: محله قطارچیان شهر سنندج مقاله

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم)/ISC (‎13 صفحه - از 79 تا 91 )

چکیده:

اگر فضا عنصری مهم در ایجاد رویدادهای اجتماعی در بستر شهر قلمداد شود پس نوع کنارهم قرارگیری فضاها با یکدیگر و خوانش آن می‌تواند درک بهتری از ساختار فضایی یک محدوده اعم از شهر، محله، واحد همسایگی و امثال آن به ما ارائه دهد. الگوهای اتصال فضاها با یکدیگر، انسجام فضایی حاصل از آن‌ها و میزان عمیق بودنشان همگی در یک کلیت به ما حق انتخاب برای عبور از یک فضا را می‌دهد و نیز به ما یادآور می‌شود که شبکه معابر جزئی از زیرساخت‌های ماندگار شهر است که به نحوی نوع تعاملات، شکل آن‌ها و رفتارهای اجتماعی را فرم‌مند می‌سازد. بافت‌های قدیم شهری جزء میراث تاریخی و فرهنگی شهرها بوده و واجد ارزش زیادی هستند که در این میان با دارا بودن شبکه معابری ارگانیک نوعی آشفتگی را به ذهن متبادر می‌شوند. اگرچه دیروز حامل ارزش‌های معنایی و هویتی خاص خود بودند اما امروز با دارا بودن ساختمان‌های نیمه‌کاره، فضاهای گمشده، کنج‌های تاریک، عقب‌رفتگی‌ها و مانند آن که عمدتا محصول پیکره‌بندی فضاست هر یک به‌سهم خود بستر لازم برای وقوع جرم احتمالی و عدم امنیت روانی کافی و در یک کلام ایجاد فضاهای بی‌دفاع شهری را مهیا ساخته است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از مطالعات اسنادی در جهت تدوین مبانی نظری و نیز نرم‌افزارهای دپس مپ و جی آی اس و مشاهدات میدانی در راستای تحلیل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است ‌که با اصلاح هندسی برخی محورها (از جمله استخوان‌بندی اصلی بافت) و دیگر معابر ارگانیک، جانمایی کاربری‌هایی که موجبات سرزندگی هر چه بیشتر محله را فراهم آورد و ایجاد دسترسی‌های کارآمد که قابلیت حرکتی را نیز افزایش دهد می‌توان امید داشت محله قطارچیان از ورطه نابودی رهانیده شود.

Space is the main element in creating social events. So, with the configuration of spaces and matching them we can perceive the spatial structure of the city, neighborhood, community, etcetera. The pattern of connection of spaces and associating them gives us different choices of spaces or streets to pass through. It reminds us that the street network is an element of the urban persistent infrastructure and somehow forms the social interaction and behavior. The old urban structures are part of the historical and cultural heritage of the cities and have a great value although with their organic street network they evoke a kind of confusion. Whilst in the past they carried their own semantic and identity values in turn, today they contain decrepit buildings, lost spaces, dark corners, step-backs and so on which is mainly the product of space configuration. This condition has provided the context for the occurrence of possible crimes and insufficient psychological security, or in other words, the creation of defenseless urban spaces. The method of this research is descriptive-analytical. Desk research has been used to organize the theoretical foundations of the paper, and the Depth Map and the GIS software as well as field observations have been used to analyze the data. As a result, it seems that by geometrical correction of the route axes (including the main structure of the neighborhood) and other organic streets and providing efficient access, it is possible to improve the movement of people. Moreover, by producing lively activities the Qatarchian neighborhood can escape desolation and survive.

کلیدواژه ها:

بافت فرسوده ، فضای قابل دفاع ، ساختار شبکه معابر ، چیدما فضا ، محله قطارچیا سنندج

Space Syntax ، Urban Decay ، Streets Network Structure ، Defensible Spaces ، Qatarchian neighborhood of Sanandaj


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.