Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی میزان راحتی انسان در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی: شهرهای شیراز، بندر عباس، بیرجند و اردبیل) مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (10 صفحه - از 71 تا 80)

چکیده:

راحتی و سلامت انسان در محیط طبیعی،رابطهء مستقیمی با وضعیت آب و هوا از قبیل دما،نور خورشید و رطوبت نسبی دارد.دمای ظاهری شاخصی‌ است که بای بررسی تأثیر توأم دما و رطوبت نسبی بر احساس راحتی انسان معرفی شده است.در این پژوهش مقادیر بیشینهء دمای ظاهری و همچنین میانگین این دما در مقیاس روزانه و ماهانه برای شهرهای شیراز،بندر عباس،بیرجند و اردبیل در دوره زمانی 1982-2004 محاسبه و با مقادیر دمای مشاهده شده مقایسه شد.بررسی‌ها نشان داد که،به دلیل افزایش توأم دما و رطوبت نسبی در بندر عباس،دمای ظاهری در این شهر به میزان زیادی بالاتر از دمای مشاهده شدهء آن قرار می‌گیرد و مردم این ناحیه از کشور در معرض خطر تنش گرمایی و عوارض ناشی از آن قرار دارند.دمای ظاهری شیراز و بیرجند به دلیل رطوبت نسبی کم،پایین‌تر از دمای مشاهده شدهء این شهرها قرار گرفت که تا اندازه‌ای در احساس‌ رضامندی هوا در این شهرها مؤثر است.نتایج حاصل از بررسی دما نشان داد که خطر وقوع گرمازدگی،آفتابزدگی،انقباض حرارتی عضلات و تحلیل‌ رفتگی حرارتی به ترتیب در شهرهای بندر عباس،شیراز و بیرجند در روزها و ماههای گرم تابستان،بخصوص در روزهای مربوط به ماههای تیر و مرداد بیشتر است که شدت این خطر به صورت کمی تعیین شد.تعیین دمای ظاهری بیشینهء روزانه در مناطق مورد مطالعه مشخص کرد که به دلیل‌ بالا بودن دما در ساعات گرم روز تنش گرمایی به صورت جدی سلامت مردم را تهدید می‌کند.

کلیدواژه ها:

بیرجند ، شیراز ، اردبیل ، بندر عباس ، رطوبت نسبی ، دما ظاهری ، دمای مشاهده شده


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.