Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تصاعد گازهای گلخانه ای CO2 و CH2 از خاک های زیر کشت برنج و گندم در منطقه آب تیمور مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 9 تا 16)

چکیده:

باتوجه به افزایش دمای کره زمین طی سالهای اخیرو عزم جامعهء جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به جو،در این تحقیق نیروی برخی از اراضی‌ کشاورزی از نظر میزان تصاعد،یا جذب گازهای گلخانه‌ای(به تصویر صفحه مراجعه شود)و(به تصویر صفحه مراجعه شود)بررسی شد.برنج و گندم به‌عنوان دو غله راهبردی کشور برای این منظور انتخاب شدند و میزان هدررفت کربن به فرم گازهای گلخانه‌ای از خاک‌های زیر کشت این دو محصول،در منطقهء آب تیمور در جنوب اهواز با روش اتاقک بسته و با استفاده از گاز کروماتوگرافی اندازه‌گیری شد.نتایج،نشان‌دهندهء تصاعد(به تصویر صفحه مراجعه شود)در شرایط غیرهوازی کشت برنج است و مزرعهء برنج تولیدکننده(به تصویر صفحه مراجعه شود)با متوسط تصاعد 2/22 میلیگرم کربن بر متر مربع در روز به صورت متان است.تصاعد متان در پایان دورهء رشد برنج در مهرماه به حداکثر مقدار خود می‌رسد که به دلیل تداوم شرایط غرقاب در خاک و افزایش فعالیت باکتری‌های بی‌هوازی تولیدکنندهء متان است.در حالی‌که مزرعهء گندم جذب‌کننده(به تصویر صفحه مراجعه شود)جوی با متوسط 0/11 میلیگرم بر متر مزرعه در نیمهء دوم سال افزایش یافت و رابطهء مستقیمی با حضور گیاه در مزرعه،تجزیه بقایای آلی و دمای محیط دارد.

کلیدواژه ها:

گاز گلخانه‌ای(به تصویر صفحه مراجعه شود)مزرعهء برنج ، مزرعهء گندم‌


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.