Skip to main content
فهرست مقالات

بازیافت ضایعات نان در تهران و مسائل بهداشتی آن مقاله

نویسنده:

چکیده:

رشد سریع جمعیت و روند افزایش تولیدات مواد غذائی و محصولات‌ کشاورزی بیانگر این واقعیت است که مواد غذائی مورد نیاز مردم جهان روز به‌روز با مشکلات فراوانتری تأمین،نگهداری،توزیع و به مصرف می‌رسد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که 600 میلیون نفز جمعیت گرسنه‌ کنونی جهانی ظرف کمتر از 15 سال آینده به 3/1 میلیارد نفر بالغ خواهد شد.لذا بهره‌گیری مطلوب از محصولات کشاورزی و مواد غذائی،بکار گرفتن روشهای صحیح نگهداری و پیشگیری از فساد و بازیابی معقول و مجدد از مواد زائد در تمام دنیا از جمله کشور ما امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است.در این راستا از نیمه دوم سال 69 لغایت آبان‌ماه 1370 به مدت‌ یکسال مطالعه گسترده‌ای در زمینه بازیافت نان و مسائل بهداشتی‌ مرتبط با آن در تهران به مرحله اجرا درآمد. این بررسی نشان داد که قریب 2500 تن آرد روزانه بین 4500 مغازه می‌شود که با افزودن 10 تا 25 گرم جوش شیرین و 5 تا 7 گرم نمک و 750 میلی‌لیتر آب به ازاء هرکیلوگرم آرد،پس از پخت و تبدیل آن به نان‌ ماکول،بین اهالی تهران توزیع می‌شود این در حالی است که بوسیله 420 مغازه نان خشک جمع کنی(300 واحد جواز کسب‌دار و 120 واحد بدون‌ جواز کسب)و به خدمتت گرفتن 6300 چرخ‌دستی هریک بین 70 تا 100 کیلو و جمعا رقمی معادل 507 تن روزانه نان خشک به طریق غیر بهداشتی‌ جمع‌آوری می‌گردد. جهت پی بردن به آلودگی قارچی،از ضایعات نان موجود روی چرخهای‌ دستی و مراکز جمع‌آوری و گاوداریهای اطراف تهران،تعداد 360 نمونه‌ برداشت و در آزمایشگاه روی محیط کشت ساپورو دکستروز آگار کلرامفنیکول انتقال و مدت یک الی 5 روز در یخچال نگهداری و پس از انجام‌ عمل آزمایش قطعه‌ای خرد شده،کشت و رنگ‌آمیزی با محلول یادشده قارچ رشد شده مورد شناسائی و بررسی قرار گرفت.نتایج آزمون نشان داد که: -ضایعات نان به دلیل جمع‌آوری غیر بهداشتی به قارچهای مختلف‌ آلوده می‌باشند -قارچهای پنی سیلیوم،رایزوپوس،موکور،فوزاریوم، آسپرژیلوس(فلاووس،نی‌ژر،فومیکا)در مطالعه‌ مشخص و شناسائی شدند. -از 360 نمونه برداشت شده قارچ پنی‌سیلیوم بالاترین‌ درصد موارد 7/35% و قارچ فوزاریوم پائین‌ترین‌ درصد موارد 4/1% را به خود اختصاص دادند. -قارچهایت آسپوژیلوس و پنی‌سیلیوم که از نظر تولید اگزوتوکسین A که تحت عنوان Ochratoxin معروف می‌باشد به ترتیب 7/26% و 35% موارد را شامل می‌شوند.

کلیدواژه ها:

بهداشت ، با زیافت ، ضایعات نان ، مایکوتوکسین


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.