Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیه جنوب شرق شهر اصفهان مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (8 صفحه - از 43 تا 50)

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت جهان و نیاز به غذای بیشتر،نبودن زمین حاصلخیز کافی و محدود بودن سطح زیر کشت،نظر متخصصان به‌ سمت افزایش کمی و کیفی در تولید محصولات کشاورزی جلب شده است.بنابراین مصرف کودهای نیتروژنی از جایگاه خاصی برخوردار است. افزایش غلظت یون نیترات در محلول خاک و سپس آبشویی آن به سمت سفره‌های آب زیرزمینی سبب افزایش غلظت نیترات در آب شده‌ و می‌تواند مشکلات فراوان بهداشتی و بوم‌شناختی ایجاد کند.این پژوهش با هدف تعیین میزان آلودگی نیتراتی آب زیرزمینی ناحیهء شرق‌ شهر اصفهان صورت گرفت.در این تحقیق،از 80 چاه در حال استفاده منطقه(طی دو مرحله در سال 1381 با فاصلهء زمانی شش ماه)نمونه‌ برداری و با استفاده از الکترود مخصوص(روش یون-گزین)،میزان نیترات آب تعیین و چگونگی تغییرات غلظت نیترات در هر مرحله از نمونه‌برداری با استفاده از نرم‌افزار سورفر،ویرایش هفتم ترسیم شد.در نهایت غلظت نیترات در نقاط مورد مطالعه با استانداردهای سازمان‌ حفاظت محیط زیست امریکا مقایسه شد.نتایج نشان می‌دهد که در برخی از نقاط،به خصوص در جنوب شرقی منطقه،غلظت نیترات در مقایسه با استانداردهای جهان بالاست.حداکثر غلظت نیترات در مرحلهء اول و دوم نمونه‌برداری به ترتیب 189/1 و 248/3 میلی‌گرم در لیتر بوده است.در نمونه‌برداری اول 80 درصد و در نمونه‌برداری دوم 90 درصد از چاهها،دارای غلظت نیترات بیش از حد مجاز(45 میلی‌گرم‌ در لیتر)بوده‌اند.میانگین غلظت نیترات در نمونه‌برداری اول و دوم به ترتیب 76/9 و 93/1 میلی‌گرم در لیتر اندازه‌گیری شد که در ارتباط با تراکم کشاوررزی در این مناطق و مصرف بی‌رویهء کودهای ازته(نیتروژنی)است.بنابراین باید در رابطه با مصرف کودهای شیمیایی، مدیریت صحیح و کنترل علمی و عملی صورت پذیرد تا بدین وسیله از افزایش غیر مجاز غلظت این یون در خاک و حرکت آن به طرف‌ سفرهء آبهای زیرزمینی،که در نهایت آلودگی آبها را به همراه دارد،جلوگیری شود.

کلیدواژه ها:

کودهای نیتروژنی ، ناحیه شرق شهر اصفهان ، نرم‌افزار سورفر ، آلودگی نیتراتی ، منابع آب زیرزمینی ، کودهای ازته ، آبشویی نیترات


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.