Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه نفوذ آب در خاک با استفاده از روش‌های تک استوانه و استوانه‌های مضاعف

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 23 تا 32)

رطوبت اولیه خاک نقش مهمی بر نفوذ آب در خاک دارد، از این ‌رو مقدار نفوذ و ضرایب مدل‌های نفوذ در شرایط رطوبت اولیه متفاوت یکسان نخواهند بود. در این تحقیق با انجام 24 آزمایش نفوذ در شرایط رطوبتی اولیه متفاوت از دو روش تک استوانه و استوانه‌های مضاعف مقدار نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش بر روی خاکی با بافت لوم رسی سیلتی انجام شد و از مدل کوستیاکف برای برازش بر داده‌های اندازه‌گیری شده نفوذ تجمعی استفاده شد. همچنین برای کلیه آزمایش‌ها در دو روش تک استوانه و استوانه‌های مضاعف ضرایب مدل کوستیاکف تعیین شدند و روابطی بین ضرایب این مدل با رطوبت اولیه خاک بر قرار گردید. به علاوه روابطی برای تخمین سرعت نفوذ آب در خاک در زمان 180 دقیقه بر مبنای رطوبت اولیه خاک و روابطی برای تخمین نفوذ تجمعی از آزمایش استوانه‌های مضاعف بر مبنای آزمایش تک استوانه استخراج گردید. برای این منظور از 17 آزمایش برای واسنجی روابط و از 7 آزمایش دیگر برای ارزیابی نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر نفوذ تجمعی آب در خاک و سرعت نفوذ آب در خاک در زمان 180 دقیقه در تمام 24 آزمایش از روش تک استوانه بیشتر از روش استوانه‌های مضاعف است. همچنین نتایج نشان داد که روابط به دست آمده برای تخمین نفوذ تجمعی از آزمایش استوانه‌های مضاعف برمبنای آزمایش تک استوانه مناسب می‌باشند

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.