Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی و مقایسه‌ی پتانسیل استحصال آب باران از سطوح عایق پشت‌ بام‌ها در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی: شهرهای مشهد و نور)

نویسنده:

علمی-ترویجی (وزارت علوم) (10 صفحه - از 1 تا 10)

باران جزء پاکترین منابع آب موجود در طبیعت است، چنانچه رواناب حاصل از آن جمع­آوری و مورد استفاده قرار بگیرد باعث صرفه­جویی در مصرف آب و مدیریت بهتر در منابع آب کشور خواهد شد. از آنجا که سطح وسیعی از مساحت شهرها راپشت­بام منازل مسکونی تشکیل می­دهد، حجم آب استحصالی از سطح پشت­بام منازل قابل توجه است و می­تواند بخشی از نیاز آبی ساکنان را فراهم کند. در این تحقیق وقایع بارش و رواناب در شهر مشهد که دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است و شهر نور که دارای اقلیم معتدل است، مورد اندازه­گیری قرار گرفت. سطح مورد نظر برای جمع­آوری آب باران سطوح عایق پشت­بام در نظر گرفته شد. پس از آماده­سازی پشت­بام­ها، منبع آب قرار داده شد و بعد از هر بارش میزان رواناب اندازه­گیری شد. اطلاعات مربوط به بارش از نزدیک­ترین ایستگاه سینوپتیک به منطقه دریافت شد. با استفاده از تجزیه و تحلیل­های آماری لازم، مقادیر ضریب رواناب و حجم رواناب ناشی از بارندگی به ازای مقادیر متفاوت عمق و شدت بارندگی بعد از هر واقعه تعیین گردیده است. بر اساس نتایج این تحقیق ضریب رواناب در وقایع بارندگی منجر به رواناب به طور متوسط برای فصل پاییز در مشهد 66/0 و نور 75/0، برای فصل زمستان در مشهد 69/0 و نور 76/0 و برای فصل بهار در مشهد 62/0 و نور 69/0 می‌باشد. احتمال آستانه ظهور رواناب در شهر نور 3/0 میلی­متر و در شهر مشهد 7/0 میلی­متر است. ارتفاع کل بارش و رواناب در مشهد به ترتیب 5/217 و 9/139 میلی­متر و در نور 8/496 و 1/356 میلی­متر است. بیشترین مقدار متوسط رواناب تولید شده در شهر مشهد مربوط به فصل بهار و در شهر نور مربوط به فصل پاییز است.

خلاصه ماشینی:

"بررسی و مقایسه‌ی پتانسیل استحصال آب باران از سطوح عایق پشت‌ بام‌ها در شرایط اقلیمی مختلف (مطالعه موردی: شهرهای مشهد و نور) پریسا پهلوانی1 محمد تقی دستورانی 1 2 جواد طباطبایی یزدی3 مهدی وفاخواه4 1- دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 2- استاد دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 3- استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مشهد، ایران 4- دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران چکیده باران جزء پاکترین منابع آب موجود در طبیعت است، چنانچه رواناب حاصل از آن جمع‌آوری و مورد استفاده قرار بگیرد باعث صرفه‌جویی در مصرف آب و مدیریت بهتر در منابع آب کشور خواهد شد. در این تحقیق مقایسه و تحلیل نتایج وقایع بارش و رواناب در دوره زمانی مورد مطالعه یعنی فصول بارندگی مربوط به سال آبی 95-1394 نشان داد که در شهر مشهد 65 درصد و در شهر نور 96 درصد از بارندگی‌ها منجر به تولید رواناب گردیده است. نتیجه‌گیری نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حجم آب قابل استحصال از سطوح عایق پشت‌بام‌ها به خصوص در مناطق مرطوب و پر باران همانند شهر ساحلی نور قابل توجه است و چنانچه این نتایج به کل سطوح عایق پشت‌بام شهری تعمیم داده شود، راه حل عملی در کاهش بحران فزاینده‌ی تامین آب برای شهروندان می‌باشد. Therefore, harvesting and using of the runoff resulted from rainfall, can help better management of water resources in our country. In this study, rainfall and runoff events were measured in cities of Mashhad (with arid and semi-arid climatic condition) and Noor (with sub-humid and humid climatic condition)."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.