Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کیفیت تولید و کارایی پوشش های زهکشی ساخت داخل در خاک های خوزستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم) (12 صفحه - از 1 تا 12)

هدف اصلی در این تحقیق، ارزیابی کیفیت تولید و کارایی و عملکرد پوشش های سنتتیک تولید داخل برای زهکش های زیرزمینی در استان خوزستان با استفاده ازروش های آزمایشگاهی می باشد. ابتدا از آزمایش های استاندارد کومو جهت کنترل کیفیت پوشش مصنوعی زهکش استفاده گردید. سپس در این تحقیق، میزان دبیخروجی، نسبت گرادیان و میزان ذرات عبوری از پوشش مصنوعی در نمونه هایی از خاک های استان خوزستان، واحد دهخدا در شمال و رامشیر در جنوب اندازه گیری شد.پوشش های مصنوعی مورد ارزیابی در این تحقیق سه نوع PP450 تولید کارخانجات داخل، B ,C A, نام گذاری شدند. تمام خاک رامشیر و پوشش A برای نمونه خاکواحد دهخدا مناسب تشخیص داده شد. پیشنهاد گردید با توجه به نوسانات در تولیدات کارگاه های داخل کشور، استفاده وسیع از این پوشش ها در استان خوزستان، بادقت در این موارد همراه باشد. این پوشش ها به ویژه زمانی که لازم است سطح ایستابی با سرعت کمتر پایین آورده شود و در نظر باشد که در پوشش ها از نظر استانداردکومو مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفتند. مطابق با نتایج آزمون نسبت گرادیان، پوشش C برای نمونه خاک ذخیره رطوبتی بیش تری حفظ گردد، کارایی بهتری دارند.

خلاصه ماشینی:

"com 2) دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران 3) دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران چکیده هدف اصلی در این تحقیق، ارزیابی کیفیت تولید و کارایی و عملکرد پوشش‌های سنتتیک تولید داخل برای زهکش‌های زیرزمینی در استان خوزستان با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی می‌باشد. با توجه به نقش خاک منطقه و دقت و کنترل کیفیت در ساخت پوشش‌های مصنوعی در موفقیت و کارایی آن‌ها و اهمیت آن در شکست یا موفقیت پروژه‌های زهکشی، انجام بررسی و تحقیقات مداوم در این مورد در ایران و سایر نقاط دنیا همواره در جریان بوده و ادامه خواهد داشت که به آن‌ها اشاره می‌شود (Kashkuli et al. پوشش‌های مصنوعی مورد ارزیابی در این تحقیق سه نوع PP450 به صورت PLM (پوشش حجیم با استفاده از الیاف پلی پروپیلن و ضایعات فرشی) و تولید کارخانجات ایرانی (تحت عنوان A‌, B‌, C) است که مشخصات آن‌ها در جدول (1) ارائه شده است / شکل 2. به‌طورکلی به نظر می‌رسد از نظر آزمایش نسبت گرادیان برای خاک رامشیر، در پوشش C‌، منحنی‌ GR در سطح پایین‌تری قرار دارد یعنی مقادیر کوچکتری به خود اختصاص داده‌اند، در پوشش A مقدار GR در گرادیان یک، بزرگ‌تر از یک می‌باشد ولی از گرادیان سه به بعد با شکست خاک، GR کمی افزایش پیدا کرده است لیکن با شکست خاک در گرادیان سه، مقدار GR در این پوشش افزایش نیافته و احتمالا گرفتگی در آن رخ نداده است، یعنی عملکرد این پوشش در گرادیان‌های بالا مطلوب بوده و دیرترگرفتگی رخ می‌دهد. در این بررسی عملکرد سه نوع پوشش مصنوعی PP450 تولید داخل برای نمونه خاک رامشیر و نمونه خاک واحد دهخدا مورد آزمون قرار گرفت و با هم مقایسه گردیدند."


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.